Vad är ryggmärgsstimulering?

NM_Restore_Ultra_37712_LRes

En ryggmärgsstimulator är en liten, implanterbar anordning som har ungefär samma storlek som ett stoppur. Stimulatorn ger milda elektriska signaler till Epiduralrum nära din ryggrad genom en eller flera elektroder (speciella medicinska ledningar). De elektriska signalerna orsakar en pirrande känsla i ditt smärtområdet

Så här fungerar det

Behandlingen ger smärtlindring genom att modulera (ändra) smärtimpulserna innan de når hjärnan. Man kan jämföra det lite med hur det känns när man gnuggar "elektriska knölen" efter att man slagit i den. Själva gnuggandet tar bort känslan av smärta. På samma sätt tar pirrandet från stimulatorn bort känslan av smärta.

Du kan själv justera styrkan och området för stimuleringen med hjälp av en handhållen programmerare. Till exempel kan du reglera stimuleringen vid olika tidpunkter på dygnet eller för olika aktiviteter - såsom promenader, sömn eller sittande.

Om systemet

Ett komplett ryggmärgstimuleringsystem består av fem delar:

  • Neurostimulator - Den enhet som genererar elektriska impulser (placeras vanligtvis under huden i buken)
  • Elektroder - Särskilda medicinska ledningar som levererar behandlingens till Epiduralrum nära ryggraden
  • Förlängningskabel - Kabel under huden som ansluter elektroden till neurostimulatorn (tillval på vissa system)
  • Läkarprogrammerare - En dator på läkarens kontor från vilken han/hon justerar systemet och ställer in stimuleringens parametrar
  • Patientprogrammerare - En handhållen enhet som du kan använda hemma för att reglera stimuleringen (enligt de inställningarna din läkare har valt)

Stimuleringssystemet ger inte ifrån sig några ljud. Det kan kännas som en liten bula under huden, men syns vanligtvis inte genom kläderna.

Våra produkter

Medtronic erbjuder en mängd olika ryggmärgsstimulerings-system med olika egenskaper som skräddarsys för olika smärtsymtom. Om du är en kandidat för denna behandlingens, kan din läkare hjälpa dig att avgöra om våra produkter: RestoreUltra ™, RestoreAdvanced ® eller PrimeAdvanced ®, är möjliga smärtbehandlingsalternativ för dig.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-07

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden