Om komplext,                  regionalt smärtsyndrom

Komplext, regionalt smärtsyndrom (CRPS=complex regional pain syndrome) är namnet på det smärtsamma tillstånd som kan utvecklas i en fot eller hand efter en skada. Det kan till exempel vara en skada i form av ett brutet ben eller en nervskada som uppkommit i sam- band med en operation.

Symtom

Det övergripande symtomet är extrem smärta som ofta beskrivs som brännande. Andra symptom kan omfatta:

 • Känslighet för beröring
 • Hudförändringar
 • Svullnad
 • Svaghet
 • Minskad funktion i hand / fot

Diagnos

Din läkare kan grunda en diagnos av complex regional pain syndrom på:

 • Medicinsk historia
 • Fysisk undersökning
 • Skelettröntgen
 • Nervsystemtester
 • Röntgen
 • Magnetisk resonanstomografi (MRT)

Smärtlindring – något för dig?

Många människor lider av kronisk smärta för att de är omedvetna om de olika behandlingsalternativ som kan hjälpa dem att leva mera normala liv. Andra har olika rädslor som hindrar dem från att prata om sin smärta vilket i sin tur skapar barriärer när det gäller att söka lämplig hjälp.

Läs och se ifall du känner igen dig i något av nedanstående påståenden. Om du gör det så kom ihåg att det finns hjälp att få. Kontakta din läkare och diskutera dina symtom.

 • Rädd att bli stämplad som en besvärlig patient.
 • Rädd för att ökad smärta betyder att min sjukdom blivit sämre.
 • Rädd för att bli beroende av läkemedel. (Det finns forskning som bevisar att risken att bli beroende av smärtstillande medel, för personer med kroniska smärta, är extremt liten.)
 • Brist på kunskap om olika behandlingsmetoder för smärta.
 • Rädd att uppfattas som svag. (En del hindras att söka bra hjälp då de tror att det är ett tecken på styrka att leva med smärta.) 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2016-04-19

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic

Learn More

Sweden