Om ryggmärgsstimulering

Personer med komplext regionalt smärtsyndrom kan finna en smärtlindring med våra ryggmärgsstimulatorer som har hjälpt människor i mer än 30 år. Dessa implantat klipper av smärtsignalerna så att de inte når din hjärna. 

Vad är ryggmärgsstimulering?

Medtronics neurostimulatorer är implanterade devicer som avbryter dina smärtsignaler innan de når hjärnan. Stimulatorn skickar milda elektriska impulser till Epiduralrum nära ryggraden. Dessa impulser ersätter smärtan med en pirrande känsla.
Mer

Våra neurostimulatorer för smärta

Neurostimulatorer implanteras i buken.
Mer: RestoreSensor® neurostimulator
Mer: RestoreUltraTM neurostimulator
Mer: RestoreAdvanced® neurostimulator
Mer: PrimeAdvanced® neurostimulator
Mer: myStim® programmerare

Nytta och risker

Människor som har framgång med vår ryggmärgsstimulering berättar vanligtvis om betydande smärtlindring, minskad tablettbehandling, samt förbättring av deras förmåga att sköta dagliga aktiviteter.1-11
Mer

Referenser

 1. North R, Kidd D, Zuhurak, M, et al. Spinal Cord Stimulation for Chronic, Intractable Pain: Experience Over Two Decades. Neurosurgery 1993;32 384-395.
 2. Kumar K, Toth C, Nath R, et al. Epidural Spinal Cord Stimulation for Treatment of Chronic Pain—Some Predictors of Success. A 15-Year Experience. Surg Neurol 1998;50:110-121.
 3. De La Porte C, Van de Kelft E. Spinal Cord Stimulation in Failed Back Surgery Syndrome. Pain 1993;52:55-61.
 4. Devulder J, De Laat M, Van Bastalaere M, et al. Spinal Cord Stimulation: A Valuable Treatment for Chronic Failed Back Surgery Patients. J Pain Symptom Manage 1997;13:296-301.
 5. Burchiel K, Anderson V, et al. Prospective, Multicenter Study of Spinal Cord Stimulation for Relief of Chronic Back and Extremity Pain. Spine 1996;21:2786-2794.
 6. Turner J, Loeser J, Bell K. Spinal Cord Stimulation for Chronic Low Back Pain: A Systematic Literature Synthesis. Neurosurgery 1995;37:1088-1096.
 7. Onofrio BM, Yaksh TL. Long-Term Pain Relief Produced by Intrathecal Infusion in 53 Patients. J Neurosurg 1990; 72: 200-209.
 8. Winkelmuller M, Winkelmuller W. Long-Term Effects of Continuous Intrathecal Opioid Treatment in Chronic Pain of Nonmalignant Etiology. J Neurosurg 1996; 85: 458-467.
 9. Paice JA, Penn RD, Shott S. Intraspinal Morphine for Chronic Pain: A Retrospective, Multicenter Study. J Pain Symptom Manage 1996; 11(2): 71-80.
 10. Lamer TJ. Treatment of Cancer-Related Pain: When Orally Administered Medications Fail. Mayo Clin Proc 1994; 69:473-480.
 11. Portenoy RK. Management of Common Opioid Side Effects During Long-Term Therapy of Cancer Pain. Ann Acad Med 1994; 23:160-170.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-04

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic

Learn More

Sweden