Om kotförskjutning

Kotförskjutning eller kotglidning, som det också kallas, inträffar när en kota glider fram på den angränsande kotan. Detta tillstånd framkallar dels en gradvis missbildning av den nedre delen av ryggraden dels      en förträngning av ryggradskanalen.

Orsakerna till kotförskjutning är många. Det kan röra sig om medfödda defekter, förkalkningar eller andra svagheter i ryggraden som i sin tur kan härstamma från tumörer eller andra bensjukdomar. Ytterligare en orsak till kotförskjutning är frakturer. Man kan till exempel drabbas av en minifraktur till följd av överrörlighet eller få en akut fraktur vid ett skadetillfälle.

Många gånger kan den ursprungliga skadan vid kotförskjutning utvecklas redan vid 5-7 års ålder medan symtom visar sig först i 35 årsåldern vid en plötslig vridande eller ett lyft. Kotförskjutning är ofta förknippat med ryggsmärta.

Symtom

Det vanligaste symtomet vid kotförskjutning är smärta i nedre delen av ryggen och benen. Smärtan i benen kan vara orsakad av en förträngning av ryggradskanalen, till följd av kotförskjutningen, som skapar irritation på en nervrot. Vanligtvis avtar smärtan när ryggraden sträcks och förstärks när den böjs.

Många personer med kotförskjutning kommer endast att känna vaga symtom och uppvisa väldigt liten synlig deformitet. Ofta är det första fysiska tecknet spända benmuskler (skinksträckar-musklerna). Det är först när förskjutningen når mer än 50% av vidden av ryggkotan som deformiteten börjar bli synlig på ryggraden. Man kan då ibland se en fördjupning på skadestället som också kan kännas ömt. Lindriga muskelryckningar kan också förekomma. Rörelseomfånget påverkas inte men en viss smärta kan erfaras vid överrörlighet.

Diagnos

Vid diagnostisering använder man sig av röntgenundersökningar. I vissa fall behövs också datortomografi för att kunna ställa en fullständig diagnos.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-09-19

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden