Behandling vid kotförskjutning

Den mest förekommande behandlingen vid kotförskjutning är vila följt utav stärkande övningar för bålen och buken. En sjukgymnast kan ofta hjälpa dig att komma på fötter igen och ge dig riktiga instruktioner för de stärkande övningarna så att du inte förvärrar dina symtom. Vid markant bensmärta kan också antiinflam- matoriska mediciner hjälpa. Korsetter ordineras sällan men de kan hjälpa för att minska symtomen.

Att reparera en skada vid en kotförskjutning genom kirurgi är bara aktuellt i de fall då de icke-operativa återgärderna som sjukgymnastik och träning har misslyckats att lindra symtomen. På yngre personer kan det kirurgiska ingreppet användas till att direkt reparera defekten medan det på äldre personer eller personer med instabil rygg, kan krävas en stabilisering av ryggraden.

I de fall patienten har en kotförskjutning med över 50 procent krävs oftast en stabilisering av ryggraden genom en steloperation. Detta ingrepp genomförs dels för att stoppa fortsatt förskjutning dels för att lindra symtom förknippade med instabilitet och nervrotsirritation.
Vid den här typen av steloperation förenar kirurgen de två onormala kotorna, utan att försöka få kotorna tillbaka till deras ursprungliga placering.


 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-16

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden