Livet efter en steloperation

De flesta kan leva ett bra och normalt liv efter sin steloperation. Det finns egentligen inga restriktioner för vilka aktiviteter man kan delta i efter den här typen av operation. Det är mycket upp till var och en att känna sina egna begränsningar, beroende på hur stel eller rörlig man fortfarande är i ryggen.

De första 2-3 åren sker regelbundna återbesök hos den kirurg som genomfört operationen. Därefter följer också rutinkontroller på vårdcentralen under en period. Komplikationer eller byten av de inopererade instrumenten i ryggen är sällsynta.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-04

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden