Är steloperation rätt alternativ för dig?

Vid en kotförskjutning är kirurgi nästan alltid det vanligaste behandlingsalternativet i de fall då de icke-operativa återgärderna som sjukgymnastik och träning har misslyckats att lindra symtomen. För att besluta om kirurgi är rätt alternativ för dig kommer din läkare att ta hänsyn till följande:

  • Omfattningen av din smärta
  • Hur mycket kotan har glidit. Man använder sig av en skala med värden mellan 1-5 för att bedömma hur pass omfattande en kotförskjuningen är.

Diskutera nyttan och riskerna med en steloperation tillsammans med din läkare.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2016-04-19

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden