Om kronisk rygg- och bensmärta

Kronisk ryggsmärta upplevs oftast i nedre delen av ryggen, men kan också sprida sig till ben eller fötter. Den utlösande orsaken till smärtan kan vara ett antal olika ryggradssjukdomar eller skador. Om din smärta är svår, kan våra terapier hjälpa dig, eftersom de redan har hjälpt mer än 250 000 människor runt om i världen.1

Det är många faktorer som medverkar till kronisk rygg- och bensmärta, som är ett extremt besvärande och invalidiserande tillstånd. Exempel på sådana faktorer är när:

  • Den ursprungliga sjukdomen blev inte fullständigt behandlad eller har kommit tillbaka.
  • Komplikationer uppstår efter en ryggoperation eller i samband med den naturliga läkningsprocessen efter en ryggoperation. Exempel på det kan vara en led som blir irriterad till följd av ändrad hållning eller rörelsemönster efter ett kirurgiskt ingrepp. Ett annat exempel är när ärrbildningen efter en operation orsakar att nerver blir överaktiva och därmed framkallar smärta.
  • Andra besvär som orsakar fortlöpande ryggsmärta föreligger. Exempel på sådana besvär är depression, ångest och sömnlöshet.

Symtom

Symtomen vid rygg- och bensmärta kan innefatta diffus, dov och värkande smärta främst i ryggen och skarp, stickande och huggande smärta som strålar från ryggen ner till benen. Smärtan kommer ofta plötsligt i attacker, men kan också komma smygande med en gradvis ökande värk och känsla av trötthet i ryggen.

Diagnos

Om din smärta varat mer än sex månader kan det vara kronisk smärta du upplever. Tala med läkare för mer information.

Smärtlindring, - något för dig?

Många människor lider av kronisk smärta för att de är omedvetna om de olika behandlingsalternativ som kan hjälpa dem att leva mera normala liv. Andra har olika rädslor som hindrar dem från att prata om sin smärta vilket i sin tur skapar barriärer när det gäller att söka lämplig hjälp.

Läs och se ifall du känner igen dig i något av nedanstående påståenden. Om du gör det så kom ihåg att det finns hjälp att få. Kontakta din läkare och diskutera dina symtom.

  • Rädd att bli stämplad som en besvärlig patient.
  • Rädd för att ökad smärta betyder att min sjukdom blivit sämre.
  • Rädd för att bli beroende av läkemedel. (Det finns forskning som bevisar att risken att bli beroende av smärtstillande medel, för personer med kroniska smärta, är extremt liten.)
  • Brist på kunskap om olika behandlingsmetoder för smärta.
  • Rädd att uppfattas som svag. (En del hindras att söka bra hjälp då de tror att det är ett tecken på styrka att leva med smärta

Referenser

  1. Medtronic data on file.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2013-04-18

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden