Behandlingsmöjligheter vid kronisk rygg- och bensmärta

Det finns en rad olika behandlingsmöjligheter för de miljontals människor som lider av kronisk smärta. För läkarna är ofta medicinering ett första alternativ. Andra alternativ kan vara fysisk eller psykologisk behandling, kirurgi, nervblockad, eller hjälp via medicinsk utrustning som ryggmärgsstimulering eller medicinpumpar.

För att hitta fram till en behandlingsmetod som är rätt för just dig kan du behöva prova dig fram. Det finns sällan en lösning som passar alla utan man får räkna med att olika behandlingsmetoder fungerar olika på olika individer.

Valet av behandlingsmetod beror naturligtvis också på vilken typ av smärta man har och hur allvarlig den är. Det kan röra sig om allt ifrån smärta på grund av sjukdom eller skada, till smärta som följd av psykisk ohälsa. Nedan följer en lista på tänkbara behandlingsalternativ som din läkare kan överväga när han/hon behandlar kronisk smärta.

Receptbelagd medicin är ofta den första behandlingsmetod som läkare använder sig av vid kronisk smärta. Medicinerna finns ofta i form av tabletter, brustabletter, salva/kräm, stolpiller eller sprutor, varav smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel i tablett-form, hör till de vanligaste. Några av dessa läkemedel kan också köpas på apoteket utan recept, men dessa är endast avsedda för tillfälligt bruk. Om de smärtdämpande läkemedlen inte uppnår önskad effekt är det vanligt att läkaren skriver ut starkare mediciner som kan vara effektiva vid speciella typer av smärta. Exempel på sådana läkemedel är morfin och fentanyl.

Elektrostimulering av ryggmärgen
Vid skada på, eller irritation av en nerv eller nervrot kan en nervsmärta uppstå. En sådan smärta kan behandlas med hjälp av elektrostimulering av ryggraden. Det finns tre olika sätt att utföra elektrostimuleringen på:

  • Med TENS (Transkutan Elektrisk Nervstimulering) stimulerar man ytliga nerver i hud och underliggande vävnader via ytelektroder. TENS används vid såväl akuta som kroniska smärttillstånd och både vid nervsmärta eller vävnadssmärta.
  • Ryggmärgsstimulering är den vanligaste stimuleringsmetoden efter TENS vid nervsmärta. Metoden har använts i ca 25 år vid svåra kroniska smärttillstånd och innebär att man implanterar elektroder i ryggraden, där de stimulerar det smärtande området.
    Mer: ryggmärgsstimulering
  • Intrakraniell Stimulering är en elektrostimulering av vissa områden i hjärnan som ibland används som behandling vid svåra nervsmärtor. I vissa fall implanteras elektroder centralt i hjärnan, så kallad Deep Brain Stimulation, och i andra fall behandlar man med stimulering över hjärnbarken.

Smärtlindring med pump. Medicinering med pump är en behandlingsform där man minskar smärtan genom att leverera smärtstillande medicin direkt till området kring ryggraden, med hjälp av en implanterad pump. I och med att pumpen levererar medicinen direkt till receptorerna i ryggraden, krävs mindre doser medicin för att uppnå lindring. Metoden lämpar sig särskilt bra för patienter som inte mår bra av höga doser av medicin.

Mer: pumpbehandling

Nervblockad fungerar som en lokalbedövning på den aktuella nerven som överför smärtan och den kännetecknas av att lindringen är tillfällig. En del personer blir hjälpta av en enstaka blockering medan andra med mer komplexa smärtbesvär kan behöva fler. Om man inte kommit till rätta med smärtan inom 4-6 månader överväger man ofta andra smärtbehandlingar.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-09

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden