Nytta och risker med ryggmärgsstimulering

Neurostimulering kan lindra kronisk smärta och förbättra förmågan att utföra aktiviteter i dagliga livet. Tala med din läkare om nytta och risker med användning av en neurostimulator för behandling av kronisk smärta i rygg och ben.

Nytta

Personer som får lindring av sina symtom med neurostimulering har oftast följande erfarenheter av behandlingen:

 • En minst 50-procentig upplevd smärtminskning.1-6
 • En lätt stickande känsla i det område där de tidigare hade ont.
 • Minskat behov av orala läkemedel.1-6
 • Minskade biverkningar jämfört med orala läkemedel.1-6

Dessutom gäller att behandlingen

 • inte ger någon permanent förändring av ryggmärg eller nerver,
 • kan justeras till olika stimuleringsnivåer för olika aktiviteter och tider på dygnet,
 • är reversibel – din läkare kan stänga av eller ta bort systemet,
 • går att pröva på under en kort period innan du får ett permanent implantat.

Risker

Syftet med neurostimulering är att behandla smärtan med så få biverkningar som möjligt, men all smärtbehandling medför risker.
Vanliga biverkningar är bland annat

 • utebliven stimulering på grund av att elektroderna har flyttat sig eller av andra orsaker, vilket innebär att smärtlindringen upphör,
 • oregelbunden stimulering,
 • stimulering på fel ställe, om elektroderna flyttar på sig,
 • obehaglig stimulering,
 • smärta vid stimuleringsstället,
 • problem med programmering eller dataöverföring.

Svåra biverkningar är mindre vanliga men förkommer.

 • Implanteringen av neurostimulatorn kräver ett kirurgiskt ingrepp, vilket alltid innebär en infektionsrisk.
 • Blod (hematom) eller vätska (serom) kan läcka in i det område där neurostimulatorn är implanterad.
 • I sällsynta fall kan ryggmärgen skadas om elektroden placeras fel vid det kirurgiska ingreppet när neurostimulatorn implanteras.
 • Komplikationer med neurostimulatorn kan kräva ytterligare kirurgiska ingrepp för att lokalisera, reparera eller ersätta delar av systemet.

 Referenser
1. North R, Kidd D, Zuhurak, M, et al. Spinal Cord Stimulation for Chronic, Intractable Pain: Experience Over Two Decades. Neurosurgery 1993;32 384-395.
2. Kumar K, Toth C, Nath R, et al. Epidural Spinal Cord Stimulation for Treatment of Chronic Pain–Some Predictors of Success. A 15-Year Experience. Surg Neurol 1998;50:110-121.
3. De La Porte C, Van de Kelft E. Spinal Cord Stimulation in Failed Back Surgery Syndrome. Pain 1993;52:55-61.
4. Devulder J, De Laat M, Van Bastalaere M, et al. Spinal Cord Stimulation: A Valuable Treatment for Chronic Failed Back Surgery Patients. J Pain Symptom Manage 1997;13:296-301.
5. Burchiel K, Anderson V, et al. Prospective, Multicenter Study of Spinal Cord Stimulation for Relief of Chronic Back and Extremity Pain. Spine 1996;21:2786-2794.
6. Turner J, Loeser J, Bell K. Spinal Cord Stimulation for Chronic Low Back Pain: A Systematic Literature Synthesis. Neurosurgery 1995;37:1088-1096.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-02-03

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden