Om lumbal spinal stenos (ryggradsförträngning)

Det är normalt att spinalkanalen (ryggmärgskanalen) förändras med åldern. Men vissa förändringar, till exempel att kanalen blir trängre, kan orsaka smärta. Om du är en av de som varje år får diagnosen lumbal spinal stenos – förträngning av ryggmärgskanalen i ländryggen – kan du glädja dig åt att det finns hjälp. En innovativ medicinteknisk lösning från Medtronic kan lindra smärtan.

Definition

Lumbal spinal stenos innebär att spinalkanalen blir trängre. Den medicinska facktermen ”stenos” innebär en förträngning av en rörformig anatomisk struktur.

Orsaker

Förändringar av spinalkanalens storlek eller form är oftast en del av det normala åldrandet. Normalt finns det tillräckligt med utrymme i spinalkanalen för de nervfibrer som grenar ut sig från ryggmärgen, men när kanalen minskar i storlek (på grund av att olika vävnader i ryggen förändras i sin struktur) kan tryck uppstå på nerverna. Försnävningen vid lumbal spinal stenos kan också påverka ryggmärgen genom att utrymmet i spinalkanalen blir mindre. Även strukturer intill ryggraden kan påverkas:

  • Spinala ligament kan tjockna och hårdna.
  • Ben och leder (ofta påverkade av osteoartrit – en brosksjukdom) kan förstoras och bensporrar kan bildas.
  • Diskar kan bukta ut eller sjunka ihop.
  • Ryggkotor kan glida ur läge.

Symtom

En förträngning av spinalkanalen kan påverka eller sätta tryck på nervrötterna och ryggmärgen, vilket ger smärta och obehag.
Patienter med lumbal spinal stenos känner ofta smärta i skinkorna eller får stickningar i låren eller benen när de står (extension) eller går. Obehaget lättar oftast om man böjer sig framåt (flexion) och i vila. I vissa fall klagar patienterna över ryggsmärta, förutom smärtor i benen och svaghetskänsla.

Riskfaktorer

En viss åldersrelaterad förändring av ryggraden sker hos alla, men hur allvarliga symtomen blir beror på spinalkanalens storlek och på hur mycket nerverna påverkas. Hur snabbt processen går varierar från person till person – alla får inte symtom.

Diagnos

Diagnosen lumbal spinal stenos börjar med en fullständig sjukdomshistorik och en fysisk undersökning. Du bör beskriva dina symtom för läkaren, berätta vad som gör dem bättre eller sämre och när de började. En fysisk undersökning kan göra det lättare att avgöra hur allvarligt tillståndet är och om du känner svaghet eller har domningar.

Det går att bedöma hur mycket styrkan och känseln är påverkade genom en neurologisk undersökning som ger ett objektivt mått på kronisk nervrotskompression – tryck på nervrötterna – som orsakas av lumbal spinal stenos. Din läkare kan också ge dig remiss till bilddiagnostiska undersökningar, till exempel röntgen, magnetresonanstomografi eller datortomografi, för att bekräfta diagnosen.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-10

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden