Ingreppet: Vad kan man förvänta sig vid en
X-Stop-implantation?

xstop

Detaljbild X-StopPK®-implantatet i ryggraden

X-StopPK® är ett implantat som består av polyetereterketon (PEEK) och titan och som placeras mellan två ben, taggutskott, i nedre delen av ryggen. X-StopPK® IPD®-ingreppet är minimalinvasivt. X-Stop-anordningen sätts inte in nära nerverna eller ryggmärgen utan bakom ryggmärgen, mellan taggutskotten.

Ingreppet görs i en operationssal på sjukhus. Med vägledning av röntgen förs X-StopPK®-implantatet in genom ett litet snitt i ryggen. Beroende på din anatomi och ditt sjukdomstillstånd kan läkaren välja att använda lokalbedövning eller narkos. Det tar någonstans mellan 25 och 40 minuter att sätta in X-StopPK®. Ingreppet kan göras under lokalbedövning eller narkos, beroende på ditt hälsotillstånd.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-08

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden