Är X-StopPK®-implantatet rätt alternativ för dig?

X-StopPK® IPD® lämpar sig för patienter med lindrig till medelsvår lumbal spinal stenos med neurogen claudicatio intermittens (”fönstertittarsjuka”). Diagnosen lumbal spinal stenos (förträngning av ryggmärgskanalen) bör ställas av din läkare med röntgen, magnetresonans¬tomografi eller datortomografi.

X-StopPK® IPD® kan ge patienter med medelsvår nedsättning av funktionsförmågan minskad smärta när de böjer sig framåt. Patienter som får X-StopPK® IPD® ska först ha fått konservativ behandling i minst ett halvår. X-StopPK® kan sättas in på antingen en eller två nivåer i ländryggraden och kan användas då behandling behövs på högst två nivåer.

Förstå riskerna

I likhet med alla kirurgiska ingrepp finns det risker med att sätta in ett X-StopPK®-implantat. Ingreppet har anpassats för att minska riskerna så mycket som möjligt, men komplikationer kan ändå inträffa.

Du och din läkare bör diskutera eventuella risker i samband med behandlingen och bestämma om behandlingen är lämplig för dig.

Du bör vara medveten om att alla patienter inte har nytta av ingreppet. Det är bara din läkare som kan bedöma om behandlingen passar för just din sjukdom.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-08

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden