Leva med ett
X-StopPK®-implantat

X-StopPK® IPD®-åtgärden är minimalinvasiv, och därför bör du kunna resa och ägna dig åt lättsammare aktiviteter så snart du själv känner att du klarar det. Det kan till och med hända att du snabbt kan återgå till dina normala aktiviteter.

Efter ingreppet

När du har skrivits ut från sjukhuset kan det hända att du får en remiss för sjukgymnastik. Den kirurg som opererade dig bokar troligen in ett återbesök ungefär sex veckor efter operationen. Det kan hända att kirurgen instruerar dig att undvika vissa fysiska aktiviteter under veckorna efter operationen, men du bör kunna resa och klara av lättare aktiviteter ganska snabbt. Fysiska aktiviteter som du ska undvika är troligen bland annat

  • golf,
  • sporter som simning, tennis, squash, löpning och joggning,
  • bakåtböjningar,
  • tunga lyft,
  • gå i trappor.

Oftast kan du återgå till normal aktivitet inom 2–6 veckor efter operationen, förutsatt att din kirurg ger klartecken.

Om du planerar andra diagnostiska undersökningar eller behandlingar ska du informera alla berörda läkare om att du har gått igenom en X-StopPK® IPD®-operation.

Varning: Det är viktigt att du följer din läkares instruktioner noga för att du ska återhämta dig helt från operationen. Om du inte följer rekommendationerna om hur du ska sköta dig efter operationen riskerar du att symtom och obehag återkommer. Du kan få stressfrakturer i taggutskotten om du utför krävande fysisk aktivitet alltför snart efter operationen.

Dagligt liv

Efter ryggkirurgi ska du koncentrera dig på din återhämtning. När läkningen är klar och du har återgått till dina normala aktiviteter kommer du troligen inte att känna av ditt ryggradsimplantat.

Diskutera med din läkare hur du kan leva sunt efter ryggoperationen. Det är viktigt med motion och rätt kost, och din läkare kan ha användbara tips.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-08

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden