Vad är ett X-StopPK®-implantat?

X-Stop<sup><em>PK</em>®</sup>

X-StopPK® -implantatet

X-StopPK®-implantatet ska behandla symtomen på lumbal spinal stenos (förträngning av ryggmärgskanalen), som orsakas av en försnävning av spinalkanalen (ryggmärgskanalen) och ibland kan vara smärtsamt. X-StopPK®-implantatet är utformat för att hålla utrymmet mellan taggutskotten i ryggraden öppet så att nerverna i ryggen inte kläms och orsakar smärta när man står upp.

Genom att vidga utrymmet mellan benstrukturerna i ryggraden minskar X-StopPK®-implantatet trycket på nerverna i ryggraden och lindrar därigenom symtomen vid lumbal spinal stenos, bland annat

  • smärta och kramper i benen,
  • domningar eller stickningar i ländryggen, skinkorna och benen.

X-StopPK®-implantatet har undersökts i kliniska studier och är den enda medicintekniska anordning som har godkänts av det amerikanska läkemedelsverket för behandling av symtomen vid lumbal spinal stenos. X-StopPK® IPD®-ingreppet ger överlägsen behandlingsframgång och lindring av symtomen jämfört med icke-kirurgisk behandling.

X-StopPK®-implantatet är utformat för att sitta säkert och permanent utan skruvar eller andra instrument som behöver fästas vid ben eller ligament i ryggen. Till skillnad från vid traditionell ryggkirurgi behöver man inte heller ta bort ben och vävnad vid behandling med X-StopPK®, vilket betyder att ryggradens naturliga anatomi bevaras.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-08

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden