X-StopPK®

Nytta och risker med X-StopPK® IPD®

Nytta

Beroende på din anatomi och din sjukdom erbjuder X-StopPK® IPD® flera fördelar:

  • Snabb smärtlindring.
  • Möjlighet att välja mellan lokalbedövning och narkos.
  • Möjlighet att få operationen gjord polikliniskt (kostnadseffektivt).
  • Snabb återhämtning och möjlighet att återgå till ett normalt liv kort tid efter operationen.
  • Alla övriga kirurgiska behandlingsalternativ finns kvar.
  • Ingen strukturell benvävnad eller annan vävnad tas bort.
  • Ryggradens anatomi bevaras.

Förstå riskerna

I likhet med alla kirurgiska ingrepp finns det risker med en implantering av en X-StopPK®-anordning. Åtgärden har anpassats för att minska riskerna så mycket som möjligt, men komplikationer kan ändå inträffa.

Du och din läkare bör diskutera eventuella risker i samband med behandlingen och bestämma om behandlingen är lämplig för dig.
Du bör vara medveten om att alla patienter inte har nytta av ingreppet. Det är bara din läkare som kan bedöma om behandlingen passar för just din sjukdom.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-08

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden