Om medfödda hjärtfel

Det finns olika typer av medfödda hjärtfel. Vissa av dessa missbildningar berör lungartären eller pulmonalisklaffen, eller båda två. Blodflödet från höger hjärtkammare till lungorna är då nedsatt. Medtronics produkter kan hjälpa till att återställa ett korrekt blodflöde genom hjärtat.

Översikt

Medfödda hjärtfel är den övergripande termen för defekter eller missbildningar i hjärtat som finns redan vid födseln. Ungefär åtta av 1000 nyfödda kommer till världen med ett hjärtfel.
Hos en del barn förblir felet oupptäckt vid födseln och upptäcks först senare i livet. Hos andra är symptomen så allvarliga att felet kan upptäckas redan före förlossningen eller under de första levnadsveckorna.
Det finns många olika typer av medfödda hjärtfel. De kan drabba både själva hjärtat och de stora blodkärlen som löper ut från hjärtat – lungpulsådern (pulmonalis- eller lungartären) och stora kroppspulsådern (aorta).
Ofta berör hjärtfelet lungartären och pulmonalisklaffen och därmed blodflödet från höger hjärtkammare till lungorna.

Missbildningar i pulmonalisklaffen 

  • Pulmonalisatresi – vid pulmonalisatresi kan de tre klaffbladen inte öppna sig eller också saknas de helt, så att det inte finns någon förbindelse mellan höger hjärtkammare och lungartären. Blodet kan därför inte ta sig fram till lungorna för att ta upp syre. I stället kan syrefattigt blod passera genom ett hål i hjärtväggen mellan de båda förmaken (förmaksseptum), direkt från höger till vänster förmak. Detta hål, som kallas förmaksseptumdefekt, stängs oftast strax efter födseln. Vid en pulmonalisatresi kan det dock hända att det förblir öppet. Det syrefattiga blodet som tar sig över till vänster förmak rinner då in i vänster kammare och pumpas ut i kroppen.
  • Pulmonalisstenos – vid pulmonalisstenos kan inte klaffbladen i pulmonalisklaffen öppna sig fullständigt, eller också är utflödeskanalen från höger kammare (höger kammares utflödesområde, eller RVOT) avsevärt förträngd, antingen före eller efter pulmonalisklaffen. Hjärtat måste då arbeta mycket hårt för att pumpa blod till lungorna.
  • Fallots tetrad – en komplex sjukdomsbild där det finns fyra olika medfödda hjärtfel samtidigt. (Fyra heter "tetra" på grekiska.) En av dessa missbildningar är en blockering av pulmonalisklaffen i höger kammares utflödesområde, som leder till ett ökat tryck i höger hjärtkammare. En annan komponent i Fallots tetrad kallas kammarseptumdefekt och består av ett hål i muskelväggen mellan vänster och höger hjärtkammare. Det ökade trycket i höger kammare pressar syrefattigt blod genom hålet, in i vänster kammare. Därifrån pumpas det ut i kroppen. Hur mycket blod som pressas genom kammarseptumdefekten beror på graden av blockering av pulmonalisklaffen.
  • Transposition av de stora kärlen – denna missbildning står för cirka 5 % av alla medfödda hjärtfel och leder till att de stora artärerna är felaktigt anslutna till hjärtkamrarna. Aorta utgår från höger kammare och ligger till höger om och framför lungartären. Samtidigt utgår lungartären från vänster kammare.

Symptom

Det finns ett antal symptom som kan tyda på medfött hjärtfel. Din barnläkare kommer att diskutera dessa symptom med dig, när du och ditt barn träffar honom eller henne.
På grund av syrebristen kan hud, läppar och nagelbäddar ha en blåaktig ton (cyanos). Andra symptom kan vara forcerad eller tung andning, irritabilitet, slöhet och blek, kall och fuktig hud. Även andfåddhet, trötthet, hjärtklappning och svullna fötter och fotleder och svullen buk kan förekomma vid ett medfött hjärtfel.
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-05-03

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden