Behandlingsmöjligheter vid medfödda hjärtfel

Man kan korrigera ett hjärtfel genom operationer. Det innebär dock stora påfrestningar för patienten. Nya minimalinvasiva metoder från Medtronic kan hjälpa till att avsevärt minska dessa upprepade påfrestningar i samband med operationerna.

Översikt

Om din läkare rekommenderar en kirurgisk korrigering av ett hjärtfel, sker ingreppet vanligen genom öppen hjärtkirurgi. När barnet växer och blir större, kan det efter några år bli nödvändigt med en ny operation. Då kan man också utnyttja minimalinvasiva metoder.

Byte av hjärtklaff

Vid behandling av ett fel i pulmonalisklaffen skapar man ofta en passage från höger kammare till lungartärerna genom att i höger kammares utflödesområde sätta in ett klaffimplantat eller ett segment av ett blodkärl (t.ex. en ven) som försetts med en klaff. Ett sådant implantat – en så kallad conduit – kan exempelvis komma från en organdonator. Då talar man om ett pulmonalis- eller aortaklaffshomograft. Men det kan också vara ett biologiskt implantat som består av ett blodkärlssegment som försetts med en klaff från gris (porcin conduit) eller nötkreatur (bovin conduit). Klaffar från grisar och nötkreatur är till form och funktion jämförbara med mänskliga klaffar.

Transkateterteknik (transkateterklaff)

Vid denna metod för man via en kateter (en tunn, böjlig slang) in en ny pulmonalisklaff i den defekta hjärtklaffen. Man har redan under många år använt hjärtkateterisering för att diagnostisera sjukdomar i hjärtat och för att vid vissa sjukdomar utföra terapeutiska åtgärder direkt i hjärtat. Implantation av en pulmonalisklaff genom en kateter är dock en mycket ny metod. Genom denna minimalinvasiva teknik kan man implantera en ny klaff i den skadade conduiten. Man behöver inte öppna bröstkorgen och inte stoppa hjärtat. Därigenom slipper patienten de påfrestningar som uppkommer vid en större operation.
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-05-03

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden