Operationer vid medfödda hjärtfel

En operation av ett medfött hjärtfel har som mål att förhindra följdskador och varaktigt förbättra barnets hälsotillstånd. Efter en första operation kan det efter några år bli nödvändigt med ett nytt ingrepp. I så fall kan det vara lämpligt med en minimalinvasiv metod från Medtronic.

Er läkare gör olika undersökningar som visar om du eller ditt barn kan ha nytta av en operation för att förbättra hjärtfunktionen. Om detta ingrepp även omfattar klaffen eller kärlet mellan höger kammare och lungorna, kan Medtronics produkter hjälpa till att återställa korrekt blodflöde genom hjärtat.

Beslutet om behandlingen

Din läkare behöver kontrollera ett antal olika faktorer för att avgöra om det lämpar sig bäst med en operation eller ett minimalinvasivt ingrepp för att byta pulmonalisklaffen på dig eller ditt barn.
Ytterligare information: kirurgiskt ingrepp
Ytterligare information: minimalinvasivt ingrepp

Ingreppet: före, under och efter

Läs mer vad som händer före, under och efter klaffoperationen.
Ytterligare information: kirurgiskt ingrepp
Ytterligare information: minimalinvasivt ingrepp

Frågor och svar

Du har säkert många frågor om den planerade operationen. Eftersom det finns så många olika typer av ingrepp, kan vi inte svara på alla dina frågor här. Vi ber dig därför att skriva ner eventuella obesvarade frågor och diskutera dem med din läkare så snart som möjligt.
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-05-03

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden