Implantation av en conduit, - före, under och efter ingreppet

När man behandlar ett medfött hjärtfel genom att antingen byta ut pulmonalisklaffen eller skapa en ny förbindelse mellan hjärtat och lungorna, måste man oftast öppna bröstkorgen. Det krävs i allmänhet ytterligare operationer innan man helt har återställt hjärtats funktion.
Många patienter och föräldrar känner stor oro inför dessa ingrepp. Det är därför viktigt att alla parter förstår exakt vad som händer under en sådan operation.
Eftersom det finns så många olika behandlingsalternativ kan vi inte ge en utförlig och heltäckande information om själva ingreppet.
I stället ber vi dig att ställa dina frågor till läkaren eller till den klinik där ingreppet ska utföras. Där är de väl förberedda för att svara på alla dina frågor om operationen.
Det finns också patientorganisationer som är öppna för patienter och föräldrar, och som kan erbjuda råd och stöd. Genom dem kan man utbyta erfarenheter med andra som befinner sig i en liknande situation. Många av dessa organisationer kan erbjuda information som ger ytterligare svar på dina frågor.
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-05-03

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden