Beslutet om en operation

Kirurgisk behandling av medfödda hjärtfel är ett specialområde inom hjärtkirurgin. Under de senaste åren har såväl arsenalen av tekniska lösningar som läkarnas kunskap kraftigt utvidgats. Målsättningen för modern kirurgisk behandling av medfödda hjärtfel är att operera så tidigt som det behövs och så fullständigt som möjligt. Endast om blodflödena i hjärtat normaliseras i så hög grad som möjligt kan man förhindra följdskador på hjärta och kropp.
Hjärtfelen skiljer sig mycket åt från patient till patient. Därför krävs det för varje enskilt fall en individuell behandlingsplan, som på ett optimalt sätt samordnar de tänkbara kardiologiska och kirurgiska åtgärderna.
Föräldrarna till ett sjukt barn som ska genomgå en behandling eller ett ingrepp befinner sig i en exceptionell situation: de måste använda sin kunskap och övertygelse för att fatta ett så klokt beslut som möjligt. Det är naturligt att de är mycket rädda att begå ett misstag genom att gå med på en åtgärd som kanske inte leder till önskat resultat. Det är därför som det är så viktigt att föräldrarna får ett utförligt informationssamtal med barnkirurgen före ingreppet.
I allmänhet tas följande punkter upp under samtalet:

  • Varför bör/måste barnet opereras?
  • Hur farlig är operationen?
  • Vad kan man uppnå med operationen (och vad kan man inte uppnå)?
  • Hur går operationen sannolikt till?
  • Vad händer sedan?

Målet för kirurgen är att ge föräldrarna en så fullständig bild som möjligt av vad operationen innebär och vilka utsikterna är att den lyckas. När det gäller hjärtoperationer finns en och samma rädsla hos alla människor: tänk om något går snett? Hur stor är risken att barnet dör under eller efter operationen?

Idag kan man korrigera de flesta medfödda hjärtfel med hög säkerhet och låg risk för patienten. Och även om operationen skulle vara förenad med en ökad risk: om barnet inte opereras är risken att det ska dö av hjärtfelet alltid högre. Barnhjärtkirurgen kommer under informationssamtalet att göra sitt bästa för att gå igenom alla frågor i detalj och noga väga de eventuella riskerna mot nyttan med ingreppet.
Kräv att få svar på alla dina frågor! Det är viktigt att du förstår varför kirurgen har valt just denna behandlingsmetod för ditt barn.
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-05-03

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden