Implantation av en transkateterklaff, - före, under och efter ingreppet

Vid ett minimalinvasivt ingrepp med så kallad transkateterteknik förs klaffen in till sin plats genom de stora blodkärlen i kroppen. Läkaren behöver inte öppna bröstkorgen.

Före ingreppet

Dagen före själva operationen ägnas åt omfattande mätningar och undersökningar för att förbereda allt så bra som möjligt för ingreppet. Erfarenheten visar att de förberedande undersökningarna har stor betydelse för ett lyckat resultat.

Under ingreppet

Direkt före ingreppet sövs patienten av en specialist (narkosläkare). En annan specialist (en interventionskardiolog med inriktning på barn) påbörjar sedan ingreppet. Genom ett insnitt i ljumsken skapar han/hon en ingång för katetern i lårvenen. Om förhållandena är besvärliga använder man dock en ingång genom halsvenen.
Läkaren för in katetern genom öppningen och fram till hjärtat för att mäta trycket och få en uppfattning om anatomin och funktionen hos hjärtat och den befintliga klaffen.
Därefter skjuter läkaren in det så kallade införingssystemet till hjärtat – närmare bestämt fram till den defekta pulmonalisklaffen. Systemet har en avsmalnande spets. Det gör det lättare att skjuta in det genom blodkärlen till hjärtat. Bakom spetsen sitter två små, tomma och hopvikta ballonger. På dessa ballonger sitter (den fortfarande hopvikta) transkateterklaffen Melody. En hylsa är påträdd över transkateterklaffen och sluter tätt mot den avsmalnande spetsen på införingssystemet.
När införingssystemet har förts in genom blodkärlen till hjärtat och placerats i den skadade conduiten, precis mellan höger kammare och lungartärerna, drar läkaren hylsan som täcker transkateterklaffen bakåt. De små ballongerna blåses upp. Då vecklas stenten med hjärtklaffen ut och lägger sig mot väggarna på den skadade conduiten.
Därefter tömmer läkaren ballongerna och drar tillbaka dem in i hylsan. Läkaren drar sedan ut införingssystemet ur patientens kropp. Därefter mäter han/hon på nytt tryckvärdena i hjärtat. Dessutom registrerar han/hon ett angiogram för att säkerställa att transkateterklaffen är korrekt placerad och att blodet kan flöda genom den på avsett sätt.

Efter ingreppet

Ingreppet tar vanligtvis några timmar. Patienten behöver normalt inte ligga på intensivvårdsavdelning efter ingreppet och kan i regel skrivas ut från sjukhuset inom två dagar.
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-05-03

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden