Livet efter en klaffoperation

Alla barn upplever tiden efter en kirurgisk behandling av ett medfött hjärtfel på olika sätt. Beroende på barnets ålder finns det olika saker att tänka på. Under denna första tid efter implantationen hjälper er läkare er gärna med råd, stöd och svar på frågor.
I nedanstående information ger vi en översikt över vad man bör tänka på efter en implantation av en transkateterklaff.

Implantation av en transkateterklaff

Efter implantationen av Melody transkateterklaff ordinerar läkaren vissa läkemedel som minimerar risken för komplikationer. Följ läkarens anvisningar noga. Ta läkemedlen exakt enligt läkarens ordination och ändra inte medicineringen utan att tala med läkaren. Berätta alltid för läkaren om du eller ditt barn tar några andra läkemedel.

Fysisk aktivitet

Läkaren kan ge en preliminär bedömning av hur snabbt symptomen på sjukdomen kommer att avta och försvinna efter implantationen av transkateterklaffen. Följ noga läkarens anvisningar angående fysisk aktivitet och eventuella begränsningar. På så sätt skapar du de bästa förutsättningarna för en snabb återhämtning.

Ingrepp och undersökningar hos läkare och tandläkare

Berätta för din tandläkare att du har en biologisk klaffprotes. Anledningen är att det vid tandvårdsingrepp kan komma in bakterier i blodet, som kan orsaka en inflammation i klaffprotesen. Denna risk gäller för alla typer av biologiska klaffproteser. Före och efter tandvårdsingrepp – även vid en rutinmässig tandhygienistbehandling – är det därför nödvändigt att ta antibiotika som en försiktighetsåtgärd.
Före andra typer av undersökningar och ingrepp ska du också informera läkare och sjukvårdspersonal om din biologiska klaffprotes.
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-05-03

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden