Operation av ett medfött hjärtfel

Det finns olika typer av medfödda hjärtfel. Vissa av dessa missbildningar berör lungartären eller pulmonalisklaffen, eller båda två. Blodflödet från höger hjärtkammare till lungorna är då nedsatt. Medtronics produkter kan hjälpa till att återställa ett korrekt blodflöde genom hjärtat.

Vad händer vid en sådan operation?

När man behöver operera pulmonalisklaffen på grund av ett medfött hjärtfel, händer det ibland att det inte räcker att byta ut klaffen utan att man även måste byta ut motsvarande blodkärl. Ett konstgjort blodkärl kan även kallas en conduit. Vid ett minimalinvasivt ingrepp ersätts endast den drabbade klaffen med en ny klaff.
Ytterligare information: Implantation av en conduit
Ytterligare information: Transkateterteknik

Våra produkter för byte av pulmonalisklaff

Mer information: Contegra® pulmonalisklaffconduit
Mer information: Melody® pulmonalisklaff för transkateterteknik

Nytta och risker

När den sjuka hjärtklaffen har ersatts kommer du eller ditt barn genast att må bättre. Tänk dock på att läkningsprocessen tar en viss tid. Precis som vid alla operationer finns det vissa risker även vid ett hjärtklaffsbyte.
Ytterligare information: Implantation av en conduit
Ytterligare information: Transkateterteknik
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-05-03

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden