Melody® pulmonalisklaff för transkateterteknik

Införandet

Melody transkateterklaff

Förstorad bild

Melody pulmonalisklaff för transkateterteknik förs in i hjärtat genom en kateter, med minimalinvasiv teknik. Där placeras klaffen i det konstgjorda kärlet mellan hjärtat och lungorna (conduiten) och ersätter därmed den defekta.

Till ganska nyligen var öppen hjärtkirurgi med insättning av ett artificiellt kärl (en så kallad conduit) den enda behandlingsmöjligheten för barn med medfött fel i pulmonalisklaffen. När barnen växer, växer emellertid inte conduiten utan måste bytas ut efter en tid. Hos vuxna kan det dessutom bildas kalkavlagringar i conduiten, som kan leda till läckage eller till en förträngning. Om den nya förträngningen eller läckaget kvarstår under längre tid, leder det ofta till nedsatt kondition, andfåddhet och eventuellt även rytmrubbningar. Då kan det krävas en ny operation. Tillsammans med Melody transkateterklaff erbjuder vi nu ett system som möjliggör implantation av en pulmonalisklaffprotes med minimalinvasiv kateterteknik på patienter med medfödda, strukturella hjärtfel (så kallad transkateterteknik).

Placering

Vid minimalinvasiv kateterteknik förs klaffen genom patientens kärlsystem till sin rätta plats. Under införandet sitter klaffen och stenten stramt hopvikta på ett införingssystem. Vanligen förs katetersystemet in genom lårvenen. När pulmonalisklaffen har nått fram till målet vid höger kammares utflödesområde kan läkaren dra ut införingssystemet och "blåsa upp" hjärtklaffen med hjälp av en ballongkateter. Klaffen öppnas till full storlek och ersätter den defekta klaffen i den befintliga conduiten.

Egenskaper

Klaffen består av en biologisk conduit (ett avsnitt av halsvenen från nötkreatur) som försetts med en klaff. Conduiten är i sin tur fastsydd i en så kallad stent (ett kort rör av trådnät). Melody transkateterklaff förs in till rätt läge med hjälp av Ensemble® införingssystem (en kateter med en speciell hylsa). Klaffen är utformad för att möjliggöra ett fritt blodflöde från hjärtat till lungartärerna.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-05-03

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden