Transkateterteknik, - nytta och risker

Genom denna minimalinvasiva teknik kan man implantera en ny klaff i den skadade conduiten, utan att behöva öppna bröstkorgen eller stoppa hjärtat. Därigenom slipper patienten de påfrestningar som uppkommer vid en större operation. Vissa risker och komplikationer kan dock inte helt uteslutas. Kontakta genast din läkare om du märker några symptom som kan tyda på komplikationer.

Nytta

Melody transkateterklaff hjälper till att minska det antal operationer som en patient med medfött fel i pulmonalisklaffen behöver genomgå under sitt liv.1 Melody transkateterklaff kan användas redan på ett tidigt stadium och därigenom ge ett bättre behandlingsresultat – utan de komplikationer som ofta är förbundna med en operation.1 Dessutom kan klaffen hjälpa till att förkorta vistelsen på intensivvårdsavdelningen efter ingreppet och minimera riskerna med de blödningar som ofta uppträder efter ett ingrepp.2
Efter ingreppet, som vanligen tar några timmar, avbryts narkosen och patienten flyttas till uppvakningsavdelningen. I normalfallet behöver patienten inte ligga på intensivvårds-avdelning efter ingreppet, och han eller hon kan skrivas ut från sjukhuset inom två dagar.

Risker

Implantation av en pulmonalisklaff genom en kateter lämpar sig inte nödvändigtvis för alla patienter med medfött fel i pulmonalisklaffen.
Ett antal villkor måste vara uppfyllda:

  • Det viktigaste är att det över huvud taget går att placera in och utvidga en transkateterklaff. Där är bland annat kärlets storlek betydelsefull. Patienten bör väga minst 30 kg och inte vara yngre än fem år. Tidigare erfarenhet visar dock att den stora majoriteten av patienterna är i tonåren.
  • Eftersom klaffen måste fästas i kärlet med hjälp av tryck, måste patienten sedan tidigare ha ett konstgjort kärl (en conduit). Det utgörs av ett dacronrör med antingen en klaff från en mänsklig donator (ett så kallat homograft) eller en biologisk konstgjord klaff. Det går inte att implantera klaffen i en naturlig lungartär, eftersom kärlvävnaden skulle ge efter alltför mycket.
  • Trycket i hjärtat, dimensionerna på den tidigare implanterade conduiten mellan höger kammare och lungartärerna och läget för de kranskärl som försörjer hjärtat med blod måste undersökas noggrant.

Läkaren kontrollerar vid det förberedande samtalet om alla dessa villkor är uppfyllda.
Melody pulmonalisklaff för transkateterteknik är en tillfällig lösning. Syftet med den är att minimera antalet operationer som en patient behöver genomgå under sitt liv. Kroppens normala tillväxt och utveckling leder till förändringar i hjärtats struktur och storlek, som innebär att det blir nödvändigt med ytterligare ingrepp. Läkaren ger dig gärna information om framtida behandlingar.
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-05-03

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden