Om Ménière's sjukdom

Ingen vet vad som utlöser Ménières sjukdom – ett nyckfullt och handikappande tillstånd med yrselanfall, hörselnedsättning och öronsus (tinnitus). Medtronic har utvecklat en innovativ behandling som kan hjälpa dig komma på fötter.

Definition

Ménières sjukdom påverkar innerörat och leder till yrsel, hörselnedsättning och tinnitus. Oftast påverkar sjukdomen bara ena örat, men man kan ha den i båda öronen.

Orsaker

Sjukdomen beskrevs för första gången av den franske läkaren Prosper Ménière. Det är okänt varför sjukdomen uppstår, men forskarna menar att den orsakas av vätskeöverskott i de vätskefyllda gångarna i innerörat.

Vätskan i gångarna kallas endolymfa, och den skickar signaler till hjärnan om hörsel och balans. Om det finns för mycket endolymfa kan svullnad uppstå i innerörat. Läkarna tror att svullnaden förvränger den information som skickas till hjärnan, vilket orsakar symtomen vid Ménières sjukdom1-3.

Symtom

Den som lider av Ménières sjukdom har oftast en kombination av följande symtom:

 • yrsel som kan vara så svår att det blir svårt att stå eller sitta upprätt, ofta i kombination med illamående och kräkning
 • tinnitus
 • hörselnedsättning
 • tryckkänsla i örat

Ofta går det inte förutsäga när symtomen ska komma, vilket kan göra det svårt att leva ett normalt liv och klara dagliga aktiviteter. Det kan ta flera dagar att återhämta sig från ett svårt yrselanfall. Forskningsrön visar att Ménières sjukdom kan försämra livskvaliteten avsevärt4.

Riskfaktorer

Eftersom sjukdomsorsaken är okänd är det svårt att förutsäga vem som riskerar att drabbas. Du kan dock löpa större risk att få Ménières sjukdom om du:

 • är vit och mellan 20 och 60 år gammal
 • är väldigt stressad
 • äter mycket salt

Diagnos

Det kan vara svårt att ställa diagnosen Ménières sjukdom eftersom andra sjukdomar kan ge liknande symtom. För att ta reda på om du har Ménières sjukdom kommer din läkare att vilja höra om din sjukdomshistoria, undersöka dig och göra några smärtfria tester av hörsel och balans. Du kan behöva gå igenom ytterligare tester för att utesluta att dina symtom orsakas av någon annan sjukdom.

Referenser

 1. Torok N. 1977. Old and new in Ménière’s disease. The Laryngoscope. 87(11):1870-1877.
 2. Schuknecht HF. 1975. Pathophysiology of Ménière’s disease. Otolaryngol Clin North Am. 8(2):507-514.
 3. Gulya AJ, Schuknecht HF. 1982. Classification of endolymphatic hydrops. Am J Otolaryngol. 3(5):319-322.
 4. Anderson JP, Harris JP. 2001. Impact of Ménière’s disease on quality of life. Otol Neurotol. 22:888-894.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-09-19

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden