Behandlingsmöjligheter vid Ménière's sjukdom

Vissa av dem som lider av Ménières sjukdom kan bli hjälpta av livsstilsförändringar och läkemedel. Andra kan behöva ett kirurgiskt ingrepp. Det finns också en medelväg när det gäller behandling. Medtronics unika Meniett®-behandling kan minska svullnaden och trycket i innerörat. För vissa kan det lindra sjukdomens mest besvärande symtom: yrselanfallen.

Vissa patienter som lider av Ménières sjukdom blir bättre spontant, även utan behandling1. Hos andra förvärras symtomen. Läkarna tror att Ménières sjukdom orsakas av svullnad och vätskeöverskott i innerörats vätskefyllda gångar. De flesta behandlingar går ut på att minska mängden vätska1-5. Normalt ordinerar din läkare behandlingar i rangordning från lägre till högre risk6 för att hitta en behandling som håller symtomen i schack.

Kost-/livsstilsförändringar och läkemedel

Denna behandling kan bestå av en saltfattig kost, vätskedrivande behandling, vätskeintag, stresshantering och olika läkemedel1,2.

Behandling med Meniett®

Denna behandling med en liten tryckgenerator kan minska svullnaden och trycket i innerörat och på så sätt förhindra yrselanfall7-14. AAO (American Academy of Otolaryngology), som är en sammanslutning för öron-näsa-halsspecialister, rekommenderar i vissa fall denna typ av behandling vid Ménières sjukdom, särskilt om läkemedelsbehandling inte har effekt15.
Kirurgiska eller destruktiva behandlingar

Kirurgisk behandling övervägs normalt först när alla andra behandlingar för att lindra symtomen har prövats utan framgång. Du och din läkare kan välja att pröva en kirurgisk eller "destruktiv” behandling, till exempel:

Dränera vätska från innerörat16.

Skära av balansnerven för att minska yrselns intensitet17.
Ta bort balansdelen av innerörat. Detta lindrar yrseln men ger en fullständig och permanent hörselförlust i det öra där ingreppet görs.
Kemisk labyrintektomi med läkemedelsinjektion i innerörat för att minska balanspåverkan och risken för hörselnedsättning18, 19.
Om du har frågor om din sjukdom eller är osäker på behand- lingsalternativen, skriv ner dina funderingar och kontakta en öronläkare. 

Referenser

 1. Torok N. 1977. Old and new in Ménière’s disease. The Laryngoscope. 87(11):1870-1877.
 2. Schuknecht HF. 1975. Pathophysiology of Ménière’s disease. Otolaryngol Clin North Am. 8(2):507-514.
 3. Gulya AJ. Schuknecht HF. 1982. Classification of endolymphatic hydrops. Am J Otolaryngol. 3(5):319-322.
 4. Claes J, Van de Heyning PH. 1977. Medical treatment of Ménière’s disease: A review of literature. Acta Otolaryngol (Stockh). Suppl 526:10-13.
 5. Furstenberg AC, Lashmet FH, Lathrop FD. 1934. Ménière’s symptom complex: medical treatment. Ann Otol Rhinol Laryngol. 43:1035-1047.
 6. Peterson WM, Isaacson JE. Current management of Ménière’s disease in an only hearing ear. Otol Neurotol. 2007. Apr. 26. Epub ahead of print.
 7. Thomsen J, Sass K, Ödkvist L, Arlinger S. 2005. Local over-pressure treatment reduces vestibular symptoms in patients with Ménière’s disease: a clinical, randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled study. Otol Neurotol. 26:68-73.
 8. Gates GA, Green Jr. JD, Tucci DL, Telian SA. 2004. The effects of transtympanic micropressure treatment in people with unilateral Ménière’s disease. Arch of Oto – HNS. June:130(6):718-725.
 9. Densert B, Sass K. 2001. Control of symptoms in patients with Ménière’s disease using middle ear applications: A two-year follow-up. Acta Otolaryngol (Stockh). 120:5.
 10. Gates GA, Green Jr. JD. 2002. Intermittent pressure therapy of intractable Ménière’s disease using the Meniett device: a preliminary report. The Laryngoscope. 112:1489-1493.
 11. Ödkvist LM, Arlinger S, Billermark E, Densert B, Lindholm S, Wallquist J. 2000. Effects of middle ear pressure changes on clinical symptoms in patients with Ménière’s disease: A clinical, multicenter, placebo-controlled study. Acta Otolaryngol (Stockh). Suppl 543: 99-101.
 12. Densert B, Densert O, Arlinger S, Sass K, Ödkvist LM. 1997. Immediate effects of middle ear pressure changes on the electrocochleographic recordings in patients with Ménière’s disease: A clinical placebo-controlled study. American Journal of Otology. 18:726-33.
 13. Gates GA, Verrall A, Green Jr. JD, Tucci DL, Telian SA. Meniett clinical trial: long-term follow-up. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2006;132:1311-1316.
 14. Rajan GP, Din S, Atlas MD. 2005. Long-term effects of the Meniett device in Ménière’s disease: the Western Australian experience. J Laryngol Otol. 119:391-395.
 15. American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery (AAO-HNS) Committee on Equilibrium policy statement. AAO-HNS position on micropressure therapy. Released March 2008.
 16. Thomsen J, Bretlau P, Tos M, Johnsen NJ. 1981. Placebo effect in surgery for Ménière’s disease. A double-blind, placebo-controlled study on endolymphatic sac shunt surgery. Arch Otolaryngol. 107:271-277.
 17. Silverstein H, Arrada J. Kugler Publications. pp 369-79.
 18. Hellstrom S, Ödkvist LM. 1994. Pharmacologic labyrinthectomy. Otolaryngol Clin North Am. 27:307-315.
 19. LaRouere MJ, Zappia JJ, Graham MD. 1993. Titration streptomycin therapy in Ménière’s disease: current concepts. American Journal of Otology. 14:474-477.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-10

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden