Att komma igång med Meniett-behandlingen

Meniett® är en säker, enkel och effektiv behandling av de yrselanfall som är ett av symtomen på Ménières sjukdom. När du och din läkare har kommit fram till att Meniett-behandling är ett lämpligt alternativ för dig gör du följande för att komma igång.

Innan du börjar Meniett-behandling

Tryckpulserna från Meniett-anordningen passerar till mellanörat via ett litet ventilationsrör och påverkar vätskan i innerörat.

Tryckpulserna från Meniett-anordningen passerar till mellanörat via ett litet ventilationsrör och påverkar vätskan i innerörat.

Tryckpulserna från Meniett-anordningen passerar till mellanörat via ett litet ventilationsrör och påverkar vätskan i innerörat.

Din läkare ordinerar Meniett-behandling så att du kan beställa en Meniett-anordning. Dessutom sätts ett ventilationsrör in i trumhinnan i det öra som påverkas av sjukdomen. Ingreppet kallas myringotomi. Normalt är myringotomi ett polikliniskt ingrepp (dagoperation), så du behöver inte läggas in på sjukhus. Ingreppet tar 10-20 minuter.

Exempel på behandlingsschema

Meniett-anordningen är enkel att använda. När din läkare har visat dig hur du ska göra kan du sköta behandlingen själv.

Normalt ska du göra 3 behandlingar per dag. Varje behandling tar ca 5 minuter, och anordningen säger till när behandlingen är klar. En liten väska följer med och gör det lätt att ta med sig anordningen.

När du har börjat med Meniett-behandling

Följ det behandlingsschema som du har fått varje dag i minst 5 till 6 veckor. Utifrån tidigare patienterfarenheter bör den tiden räcka för att du ska veta om Meniett-behandlingen hjälper dig. Du bör få färre eller mindre intensiva yrselanfall. Det är mycket viktigt att du aldrig hoppar över någon behandling. Om du gör det kan Meniett-behandlingen bli mindre effektiv.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-08

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden