Är Meniett-behandling rätt alternativ för dig?

Meniett® hjälper nästan två tredjedelar av de patienter med Ménières sjukdom som prövar behandlingen, men det är omöjligt att säga om den kommer att fungera för just dina symtom. Det finns många stadier och varianter av Ménières sjukdom. Din läkare måste bedöma ditt tillstånd för att avgöra om du får rätt behandling.

Läkaren börjar vanligen med att ordinera behandlingar med liten risk och går först om det behövs vidare till mer riskfyllda alternativ för att hantera Ménières sjukdom.

Menieres Disease Progression

1. Livsstilsförändringar och/eller medicinsk behandling
2. Meniett®-behandling
3. Kirurgisk och/eller

Det finns inget botemedel mot Ménières sjukdom och ingen vet varför man får den. Oftast prövar läkarna flera olika behandlingsmetoder för att hantera dina symtom. Normalt prövas mindre riskabla behandlingar först. Exempel på sådana är kostomläggning, vissa läkemedel och Meniett-behandling. Andra behandlingar är mer invasiva eller destruktiva för örat.

Om kostomläggning och läkemedel inte lindrar dina symtom kan din läkare ordinera Meniett-behandling. AAO (American Academy of Otolaryngology), som är en sammanslutning för öron-näsa-halsspecialister, anser att denna typ av behandling bör vara ett behandlingsalternativ vid vissa fall av Ménières sjukdom, särskilt om medicinsk behandling inte har haft effekt1.

Om Meniett-behandlingen inte hjälper dig kan du fortfarande pröva att låta göra ett kirurgiskt ingrepp för att lindra symtomen. När du har genomgått ett kirurgiskt ingrepp är dock Meniett-behandling normalt inte längre ett alternativ. Det beror på att de flesta kirurgiska ingrepp förstör en del av eller hela innerörat.

Det är bara du och din läkare som kan välja vilken behandling som lämpar sig bäst för din Ménières sjukdom. Vissa andra sjukdomar ger samma eller liknande symtom, men Meniett-behandling används endast vid klara fall av Ménières sjukdom. Behandlingen lämpar sig bäst för patienter som har haft svår yrsel som inte kan kontrolleras med kost eller läkemedel.

Patienter som inte är lämpliga kandidater för Meniett-behandling är bland annat de som har:

  • en perilymfatisk fistel (en onormal öppning i det vätskefyllda innerörat)
  • en retrokokleär skada (skada på hörselnerven), akustikusneurinom (en godartad tumör på hörselnerven) eller hjärntumör
  • lågtryckshydrocefalus (ökat innehåll av cerebrospinalvätska i hjärnan)

Referens

  1. American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery (AAO-HNS) Committee on Equilibrium policy statement. AAO-HNS position on micropressure therapy. Released March 2008.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-08

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden