Leva med en Meniett-anordning

Eftersom Meniett®-behandlingen kan lindra de svåra yrselanfallen kan den ge dig möjlighet att återgå till ett normalt liv. Dessutom får de flesta inga biverkningar av behandlingen. Alla patienter är givetvis olika, så diskutera med din läkare och följ behandlingsplanen.

Efter insättning av ventilationsrör – Meniettbehandling

Efter ingreppet när ventilationsröret sätts in övervakas du på uppvakningsavdelningen under någon timme. Om allt går bra kan du sedan lämna sjukhuset. Du kommer att känna lite eller ingen smärta men kan känna dig lite ostadig om du har fått narkos.

Din öronläkare ger dig närmare instruktioner om hur du ska leva med ventilationsröret. Bland annat får du information om i vilka lägen du omedelbart ska söka läkare och om återbesökstider. Läkaren kan dessutom skriva ut örondroppar med antibiotika för några dagars behandling.

För att minska risken för att bakterier kommer in i örat via röret bör du hålla öronen torra med öronproppar när du badar eller duschar, särskilt vid utomhusbad i naturliga vattendrag.

Efter ingreppet

Din läkare talar om när du ska börja använda din Meniett®-anordning efter att du har fått ventilationsröret insatt. Meniett-anordningen är enkel att använda. Kom bara ihåg att göra behandlingarna exakt enligt instruktionerna. Behandlingarna tar inte mer än sammanlagt ungefär en kvart per dag. Inom 5 till 6 veckor bör du kunna känna att yrseln är mindre intensiv och kommer mindre ofta. Det är mycket viktigt att du inte hoppar över någon behandling, särskilt under de första månaderna.

Meniett-anordningen är liten, lätt och helt bärbar. Den är ungefär 10 x 15 centimeter stor. En väska med axelrem följer med, så det är lätt att ta med anordningen vart du än ska. Tack vare det laddningsbara batteriet och den bärbara batteriladdaren kan Meniett-anordningen användas när som helst, dygnet runt.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-08

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden