Om Meniett-behandling

För att lindra yrseln – och göra det möjligt för dig att återgå till ett aktivt liv – erbjuder Medtronic behandling med Meniett®. Behandlingen innebär att du använder en liten, bärbar anordning som skickar reglerade lufttryckspulser till innerörat. Pulserna kan bidra till att minska den svullnad som man tror orsakar symtomen vid Ménières sjukdom.

Vad är Meniett?

Läkarna tror att symtomen vid Ménières sjukdom orsakas av ett för högt vätsketryck i innerörat på grund av överskott av endolymfatisk vätska. Behandling med Meniett kan bidra till att minska svullnaden och trycket i innerörat.
Mer

Våra produkter för Ménières sjukdom

Meniett® Low-Pressure Pulse Generator – en liten tryckgenerator som skickar reglerade lufttryckspulser in i örat – är en säker och minimalt invasiv metod för att hantera symtomen vid Ménières sjukdom.
Mer: Meniett-behandling

Nytta och risker

Behandling med Meniett kan bidra till att lindra dina symtom och medför mycket små risker. Ett litet och okomplicerat kirurgiskt ingrepp behövs för att sätta in ett ventilationsrör i trumhinnan.
Mer

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-10

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden