Vad är Meniett-behandling?

De oförutsägbara yrselanfallen vid Ménières sjukdom kan göra det mycket svårt att klara aktiviteter i det dagliga livet. Behandling med Meniett® kan bidra till att lindra yrseln så att du kan återgå till ett normalt liv.

Meniett-anordningen skickar lufttryckspulser genom en speciell öronpropp som sätts i örat

Detaljbild - Meniett-anordningen skickar lufttryckspulser genom en speciell öronpropp som sätts i örat. Tryckpulserna från anordningen passerar genom ett pyttelitet ventilationsrör till mellanörat, där de kan bidra till att minska vätsketrycket i innerörat.

Meniett-anordningen skickar mikrotryckpulser till innerörat via ett rör som du håller mot örat. Behandlingen utvecklades efter många års forskning om effekterna av tryck på innerörat.

Genom att studera dykare och piloter fann forskarna att lufttrycksförändringar ofta orsakar yrsel1,2. De antog att om lufttrycksförändringar kunde orsaka yrsel skulle de också kunna bidra till att lindra den yrsel som patienter med Ménières sjukdom upplever.

1976 användes för första gången lufttrycksförändringar för att behandla patienter med Ménières sjukdom. Dessa patienter fick ligga i en stor metallcylinder (en hyperbar tryckkammare) medan lufttrycket långsamt ändrades3. Behandlingen lindrade symtomen men var inte särskilt praktisk. På 1990-talet utvecklade forskarna en bärbar och kompakt form av tryckbehandling:

Meniett-anordningen.

Meniett-anordningen skickar lufttryckspulser genom en speciell öronpropp som sätts i örat.

AAO (American Academy of Otolaryngology), som är en sammanslutning för öron-näsa-halsspecialister, granskade den medicinska litteraturen om användning av tryckbehandling vid Ménières sjukdom. De fann att behandling med lufttryckspulser som den som ges med Meniett-anordningen hade hjälp vissa patienter. AAO anser att denna behandling i vissa fall ska vara ett behandlingsalternativ vid Ménières sjukdom, särskilt om läkemedelsbehandling inte har hjälpt.

Så här fungerar Meniett-anordningen

Forskarna tror att tryckpulserna får vätskan i innerörat att flöda. Detta kan minska mängden vätska och det tryck som man tror ger symtomen vid Ménières sjukdom.

Innerörat producerar hela tiden vätska, så trycket byggs långsamt upp igen även efter Meniett-behandling. Därför måste behandlingen upprepas regelbundet.

Referenser:

  1. Lundgren CEG. Alternobaric vertigo – a diving hazard. Br Med J. 1965;2:511-3.
  2. Tjernström Ö. 1974. Alternobaric vertigo. An experimental study in man of vertigo due to atmospheric pressure changes. Thesis, Malmö General Hospital. 1974.
  3. Ingelstedt S., Ivarsson A., Tjernström Ö., Immediate relief of symptoms during acute attacks of Ménière's disease, using a pressure chamber. Acta Otolaryngol. Stockh. 1976, 82(5-6): 368-378.
  4. Younger, R., N.S. Longridge, and I. Mekjavic. 1984. Effect of reduced atmospheric pressure on patients with fluctuating hearing loss due to Ménière’s disease. J Otolaryngology 13: 76-82.
  5. American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery (AAO-HNS) Committee on Equilibrium policy statement. AAO-HNS position on micropressure therapy. Released March 2008.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-08

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden