Nytta och risker – behandling med Meniett

Nytta

Behandling med Meniett® hjälper många patienter med Ménières sjukdom att återgå till ett normalt, produktivt liv genom att lindra eller ta bort deras yrsel.

Meniett-anordningen är liten, bärbar och lättanvänd. Varje behandling tar bara några minuter och kan göras hemma eller på arbetet. Det är lätt att passa in Meniett-behandlingarna i dina dagliga rutiner.

AAO (American Academy of Otolaryngology), som är en sammanslutning för öron-näsa-halsspecialister, rekommenderar tryckbehandling (som med Meniett-anordningen) som behandlingsalternativ vid vissa fall av Ménières sjukdom, särskilt om läkemedelsbehandling inte har haft effekt.1

Tryckpulserna från Meniett-anordningen passerar till mellanörat via ett litet ventilationsrör och påverkar vätskan i innerörat

Tryckpulserna från Meniett-anordningen passerar till mellanörat via ett litet ventilationsrör och påverkar vätskan i innerörat.

Risker

De flesta patienter som använder Meniett-behandling upplever inga biverkningar. Meniett-anordningen har en säkerhetsventil som begränsar det tryck som verkar på örat.

Om Meniett-behandlingen ska ha effekt måste ett litet ventilationsrör sättas in i trumhinnan av en öronläkare. Det rör sig om ett mycket vanligt kirurgiskt ingrepp. Det finns alltid en liten risk för att trumhinnan ska bli infekterad där röret sätts in. Din läkare kan berätta mer om riskerna och svara på dina frågor.

Referens

  1. American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery (AAO-HNS) Committee on Equilibrium policy statement. AAO-HNS position on micropressure therapy. Released March 2008.

Information on this site should not be used as a substitute for talking with your doctor. Always talk with your doctor about diagnosis and treatment information.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-09

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden