Att få ITB-behandling

Bevisat säker och effektiv levererar ITB-behandlingen medicin dygnet runt.

Är ITB rätt alternativ för dig?

Din läkare kommer att överväga många faktorer som inkluderar dina symtom, målsättning, kroppsmasse-index och resultatet av screen-testet när han/hon bestämmer om detta är rätt alternativ för dig.
Mer

Operation: Vad kan man förvänta sig?

I snitt tar en implantering cirka 1 till 2 timmar från början till slut. Din läkare kan svara på alla övriga frågor kring ingreppet.
Mer

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-10

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden