Om nervsmärta

Nervsmärta eller neuropatisk smärta är en följd av skada eller sjukdom i nervsystemet som omfattar nerver, nervrötter, ryggmärg och hjärna. Om skadan finns på en nerv som ligger utanför hjärnan och ryggmärgen, kallas smärtan perifer neuropatisk smärta. Om skadan istället finns i hjärnan eller ryggmärgen kallas smärtan central neuropatisk smärta.

Idag uppskattar man att cirka 1% av Sveriges befolkning lider av neuropatiskt smärta. Då denna typ av smärta är svår att behandla och då den fortsätter under överskådlig tid blir den många gånger till ett svårt handikapp.

Den neuropatiska smärtan kan upplevas som brännande eller huggande och den kan komma i attacker. Smärtan kan även stråla ut i en arm eller ett ben. Både vid central och perifer nervsmärta, får man också oftast känselstörningar i huden som kan bestå av både domningar och överkänslighet.

Patienter med den här typen av symtom bör utredas och behandlas på en smärtklinik där olika personer med olika utbildning arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål för patienten. I en sådan arbetsgrupp kan till exempel specialister inom narkos, neurologi, neurokirurgi, ortopedi, psykiatri, reumatologi och klinisk farmakologi ingå. Exempel på orsaker till neuropatisk smärta är:

 • diabetes
 • bältros
 • diskbråck med nervrotspåverkan
 • multipel skleros
 • ishias
 • slaganfall

Symtom

Även om det finns många olika orsaker till nervsmärta liknar symtomen varandra:

 • huggande eller skarp smärta
 • brännande känsla
 • domningar

Dessa symtom förekommer oftast i händer eller fötter.

Diagnos

Eftersom orsaken till nervsmärtan kan bottna i flera typer av sjukdomar skiljer sig diagnostiken från fall till fall.

Smärtlindring – något för dig?

Många människor lider av kronisk smärta för att de är omedvetna om de olika behandlingsalternativ som kan hjälpa dem att leva mera normala liv. Andra har olika rädslor som hindrar dem från att prata om sin smärta vilket i sin tur skapar barriärer när det gäller att söka lämplig hjälp.

Läs och se ifall du känner igen dig i något av nedanstående påståenden. Om du gör det så kom ihåg att det finns hjälp att få. Kontakta din läkare och diskutera dina symtom.

 • Rädd att bli stämplad som en besvärlig patient.
 • Rädd för att ökad smärta betyder att min sjukdom blivit sämre.
 • Rädd för att bli beroende av läkemedel. (Det finns forskning som bevisar att risken att bli beroende av smärtstillande medel, för personer med kroniska smärta, är extremt liten.)
 • Brist på kunskap om olika behandlingsmetoder för smärta.
 • Rädd att uppfattas som svag. (En del hindras att söka bra hjälp då de tror att det är ett tecken på styrka att leva med smärta.)

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-09-19

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden