Leva med en neurostimulator eller läkemedelspump

När din läkemedelspump eller neurostimulator från Medtronic har implanterats och snittet har läkts kommer du och din läkare tillsammans att utforma ett program för smärtbehandling. Programmet kan innehålla olika typer av behandlingar utöver pumpen eller neurostimulatorn, till exempel sjukgymnastik och motion. Målet är att du ska kunna fungera normalt i vardagen igen.

Dagligt liv med neurostimulering

Om neurostimuleringen fungerar som avsett får du lindring av din kroniska smärta så att din förmåga att utföra olika aktiviteter blir bättre.1-6 Tala med din läkare om vilka aktiviteter som kan underlättas med nervstimulering.

Leva med en neurostimulator

Efter läkningsperioden (6–8 veckor) blir smärtbehandlingen med neurostimulering en daglig rutin. Neurostimulatorn

 • är ljudlös,
 • syns normalt inte under kläderna,
 • kan kännas som en liten bula under huden,
 • kan justeras med en handhållen programmerare som ser ut ungefär som en mobiltelefon eller personsökare.

Läkarbesök

Det vanligaste är återbesök en gång i halvåret, men du kan behöva träffa din läkare oftare under den första tiden efter att du har fått neurostimulatorn, eftersom dess inställningar då kan behöva justeras oftare. Din läkare kan vilja att du kommer oftare eller mer sällan, beroende på din smärtbehandlingsplan. Mellan besöken ska du kontakta din läkare om

 • du får mer ont eller känner av någon typ av smärta som du inte har haft tidigare,
 • du upplever förändringar av stimuleringens kvalitet eller inte känner någon skillnad när neurostimulatorn är påslagen,
 • du ökar stimuleringen oftare än vanligt,
 • stimuleringsmönstret ändras på ett oväntat sätt.

Realistiska förväntningar

Realistiska förväntningar är avgörande för all lyckad smärtbehandling. Det är viktigt att du kommer ihåg att neurostimulatorn varken tar bort orsaken till smärtan eller botar en underliggande sjukdom utan bara behandlar smärtan.

Ta bort neurostimulatorn

Om du inte längre behöver neurostimulatorn eller vill välja ett annat alternativ för smärtbehandling kan din läkare stänga av eller ta bort stimulatorn.

Dagligt liv med läkemedel via pump

Efter läkningsperioden (6–8 veckor) blir läkemedelspumpen en daglig rutin. Kliniska studier visar att många patienter vars kroniska smärta inte lindras av orala läkemedel kan klara sina aktiviteter i det dagliga livet bättre med en läkemedelspump. (Resultaten kan variera.)1-5

Vad ser man av pumpen?

Din pump ligger precis under huden för att det ska gå lätt att fylla på den. Du kan se pumpen genom huden när den inte är täckt av kläderna eller om du har kroppsnära klädesplagg. Beroende på din kroppsstorlek och kroppsform, var pumpen är implanterad och pumpens storlek kan det hända att den inte syns alls.

Läkarbesök

Du kommer att träffa din läkare regelbundet, både för återbesök för kontroll och för att få pumpen påfylld. Läkemedlet i pumpen måste fyllas på var sjätte till tolfte vecka, beroende på läkemedelsdosen och pumpens storlek.

Fylla på och justera pumpen

Läkaren fyller på läkemedel i pumpen med hjälp av en spruta. Du och din läkare provar gemensamt ut vilken läkemedelsdos som passar dig bäst.

Det kan ta lite tid att komma fram till rätt dos. Om din pump är programmerbar kan du dessutom få olika doser programmerade som är anpassade för olika aktiviteter eller tider på dygnet.

Försiktighet med aktiviteter

Vissa rörelser kan sträcka eller belasta katetern eller de stygn som håller pumpen på plats. Det kan hända att din läkare ger dig riktlinjer om aktiviteter du ska undvika.

Katetern är gjord av böjliga och hållbara material, men den utsätts ändå för nötning. Kraftiga eller upprepade böjningar, vridningar, hopp eller sträckningar kan leda till att katetern flyttar sig eller töjs ut. Då kan ett kirurgiskt ingrepp krävas för att justera den.

Realistiska förväntningar

Realistiska förväntningar är avgörande för all lyckad smärtbehandling. Det är viktigt att du kommer ihåg att läkemedelspumpen varken tar bort orsaken till smärtan eller botar en underliggande sjukdom utan bara behandlar smärtan.

Ta bort pumpen

Om du inte längre behöver pumpen eller vill välja ett annat alternativ för smärtbehandling kan din läkare stänga av eller ta bort den.

Referenser

 1. Onofrio BM, Yaksh TL. Long-Term Pain Relief Produced by Intrathecal Infusion in 53 Patients. J Neurosurg 1990; 72: 200-209.
 2. Winkelmuller M, Winkelmuller W. Long-Term Effects of Continuous Intrathecal Opioid Treatment in Chronic Pain of Nonmalignant Etiology. J Neurosurg 1996; 85: 458-467.
 3. Paice JA, Penn RD, Shott S. Intraspinal Morphine for Chronic Pain: A Retrospective, Multicenter Study. J Pain Symptom Manage 1996; 11(2): 71-80.
 4. Lamer TJ. Treatment of Cancer-Related Pain: When Orally Administered Medications Fail. Mayo Clin Proc 1994; 69:473-480.
 5. Portenoy RK. Management of Common Opioid Side Effects During Long-Term Therapy of Cancer Pain. Ann Acad Med 1994; 23:160-170.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-10

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden