Om normaltryckshydrocefalus

Normaltryckshydrocefalus, NPH, kännetecknas av en ökad mängd cerebrospinalvätska (den vätska som omger hjärnan och ryggmärgen) i hjärnans hålrum (ventriklarna). Tillståndet uppträder oftast i 60- till 70-årsåldern och kan leda till att den som drabbas till exempel glömmer anhörigas namn eller får svårt att hitta i sin närmiljö. Implantation av en shunt kan lindra symtomen.

Definition

Med hydrocefalus avses en ökad mängd cerebrospinalvätska i hjärnans hålrum (ventriklarna). Normaltryckshydrocefalus, NPH, är en typ av hydrocefalus som drabbar äldre vuxna, vanligtvis i 60- till 70-årsåldern.

Normalt råder en känslig balans mellan produktion, cirkulation och absorption (upptag) av cerebrospinalvätska i hjärnventriklarna. Hydrocefalus utvecklas om cerebrospinalvätskan inte kan flöda genom hjärnans ventrikelsystem eller om den volym cerebrospinalvätska som tas upp i blodet är mindre än den volym som produceras.

Symtom

NPH kännetecknas av tre symtom som utvecklas gradvis, oftast i följande ordning:

 • Gångrubbningar med små, stapplande steg, en tendens att lätt ramla, att fötterna känns tunga eller svårighet att gå i trappor.
 • Urininkontinens (nedsatt blåskontroll) som innebär att man måste kissa ofta, blir kissnödig plötsligt eller inte kan hålla kvar urinen i blåsan.
 • Lindrig demens (kognitiv nedsättning) som yttrar sig som glömska, försämrat korttidsminne, minskat intresse för aktiviteter eller humörsvängningar.

Orsaker

I likhet med andra typer av hydrocefalus kännetecknas NPH av att hjärnventriklarna utvidgas. Man tänker sig att symtomen vid NPH beror på att de vidgade ventriklarna påverkar nervbanorna mellan hjärnan och ryggmärgen och orsakar symtomen vid NPH. I vissa fall minskar dessutom blodflödet till hjärnan.

Hos mer än 50 procent av patienterna med NPH går det inte att fastställa orsaken till sjukdomen. I de övriga fallen har den drabbade personen en sjukdomshistoria med antingen hjärnblödning, till exempel på grund av aneurysmruptur (brustet pulsåderbråck) eller hjärnskada orsakad av trauma eller meningit. Men man vet inte varför eller hur dessa tillstånd leder till NPH.

Diagnos

Det kan vara svårt att ställa diagnosen NPH, eftersom alla symtom kanske inte kommer samtidigt. Dessutom förekommer samma symtom ofta i samband med andra sjukdomar som är vanliga hos äldre (till exempel Parkinsons sjukdom, osteoartrit (artros) och Alzheimers sjukdom).

Ett eller flera av nedanstående diagnostiska undersökningar brukar användas för att avgöra om en patient lider av NPH.

 • Bilddiagnostik av hjärnan för att se om ventriklarna är utvidgade.
 1. Röntgenundersökning med datortomografi som avbildar tvärsnitt av hjärnan, så att läkarna kan se många olika delar av hjärnan.
 2. Magnetresonanstomografi, som ger detaljbilder av ventriklarna och ger underlag för att utesluta andra sjukdomar, till exempel subduralhematom, tumörer, infektioner och andra avvikelser i hjärnans struktur.
 • Neuropsykologiska tester är det säkraste sättet att bedöma och dokumentera kognitiva färdigheter och problem.
 • Dränage av cerebrospinalvätska från ländryggen används för att bedöma om patienten kan ha nytta av att få en shunt inopererad.
 1. Lumbalpunktion är en invasiv diagnostisk undersökning som innebär att man sticker in en nål mellan kotorna i ländryggen och tappar ut cerebrospinalvätska.
 2. Externt lumbaldränage kan användas om en patient inte svarar på en enkel lumbalpunktion.
 • Mätning av cerebrospinalvätskans utflödesresistens är en mer komplicerad undersökning som används för att bestämma kroppens förmåga absorbera överskott av cerebrospinalvätska. 

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-01-03

Section Navigation

Additional information

Take Charge


Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden