Att få en shunt

Hjärnkirurgi innebär alltid en viss risk, men shuntar har använts för att behandla hydrocefalus i mer än 50 år. Det tar knappt en timme för en neurokirurg att implantera en shunt och de flesta kan gå hem från sjukhuset mindre än en vecka efter operationen.

Är en shunt rätt alternativ för dig?

För att avgöra om en shunt är rätt alternativ för dig eller din familjemedlem, kommer ditt vårdteam att använda sig av flera möjliga diagnostiska tester.
Mer

Operation: Vad kan man förvänta sig?

Ditt vårdteam kommer att leda dig igenom den kirurgiska processen, steg för steg, under och efter implantationen av shunten.
Mer

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2016-04-19

Section Navigation

Additional information

Take Charge


Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden