Operation: Vad kan man förvänta sig?

implanterad shunt

Detaljbild - implanterad shunt

Det operativa ingreppet äger rum under sterila former i ett operationsrum. För att förhindra eventuella infektioner rakas ofta en del av huvudet. Huvudet och kroppen tvättas sedan med en speciell tvål och täcks av operationsdukar för att bevara den sterila miljön under hela operationen.

Kirurgen börjar operationen med att göra ett litet snitt i huvudsvålen. Därefter borras ett litet hål i skallbenet och slutligen görs också en mycket liten öppning i dura, ett skyddande lager kring hjärnan. Samtliga av dessa öppningar görs för att bereda plats för den proximala katetern i hjärnans ventrikel. När denna kateter väl är på plats görs ytterligare två eller tre små snitt bakom örat där ventilen placeras. Ventilen och den proximala katetern fästs sedan vid varandra. När detta är gjort fästs även den distala katetern vid ventilen. Den distala katetern leds sedan under huden till bukhålan eller till hjärtats förmak via en blodåder. Efter operationen sätts ett litet sterilt bandage över varje snitt.

Omedelbart efter operationen kommer patienten till intensivvårdsavdelningen. Där stannar denne för observation under en timme innan han/hon placeras i sitt ordinarie vårdrum. Längden på sjukhusvistelsen varierar från person till person men de flesta brukar lämna sjukhuset inom två till sju dagar.

Trots att detta är det vanliga tillvägagångssättet vid en shuntoperation kan vissa avvikelser givetvis förekomma då varje operationstillfälle anpassas till den specifika neurokirurgen eller patientens eget behov av individuell vård.

Komplikationer

Även om personer med normaltryckshydrocefalus blir kallade till regelbundna kontroller är det viktigt att även familjemedlemmarna är vaksamma på symtom som kan tyda på komplikationer med shuntsystemet. Omedelbar rapportering av hälsorelaterade problem är en stor fördel då det förhindrar eventuella nödsituationer.

Vilka typer av komplikationer är det då som kan uppstå? Den absolut vanligaste komplikationen som kan uppstå vid användning av ett shunt-system är en blockering av öppningen på en ventrikelkateter.

En sådan blockering kan uppstå när som helst och beror på att katetern blir igensatt av hjärnvävnader. Den näst vanligaste komplikationen är infektion. Infektionsrisken finns vid alla operationer, speciellt när ett främmande föremål blir implanterat.

Den tredje utav dessa huvudsakliga komplikationer är överdränage. Överdränage uppstår när gravitationen (vid upprättstående läge) påverkar dräneringen så att för mycket vätska leds ut.

Tala med din läkare och be om att få reda på vilka symtom som du eller ditt barn bör vara vaksamma på.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-08

Section Navigation

Additional information

Take Charge


Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden