Är en shunt rätt alternativ för dig?

Den neurokirurg som ska avgöra om en shunt är rätt val för dig eller din anhöriga gör en eller flera diagnostiska undersökningar. Vid bedömningen tar man också hänsyn till eventuella andra sjukdomar.

Diagnostiska åtgärder

Det finns flera diagnostiska undersökningar som kan användas för att ställa diagnosen hydrocefalus. Samma undersökningar kan också användas om shunten fungerar dåligt eller vid infektion.

Datortomografi

Vid datortomografi används tunna röntgenstrålar för att avbilda skallen, hjärnan och ventriklarna. Utöver ventriklarnas storlek och form går det även att urskilja avvikelser i form av exempelvis tumörer, cystor och andra sjukliga förändringar.

Neuropsykologiska tester

Neuropsykologiska tester är det säkraste sättet att bedöma och dokumentera kognitiva färdigheter och problem. Testerna består av frågor som ska besvaras, uppgifter som ska lösas och instruktioner som ska följas.

Lumbalpunktion eller spinalpunktion

Lumbalpunktion innebär att sjukvårdspersonalen tappar ut cerebrospinalvätska och observerar om symtomen på NPH lindras.

Externt lumbaldränage

Externt lumbaldränage kan användas om en patient inte svarar på en enkel lumbalpunktion Patienten måste läggas in på sjukhus i 3-5 dagar för att cerebrospinalvätska ska kunna dräneras och symtomen ska kunna bedömas kontinuerligt.

Bestämning av cerebrospinalvätskans utflödesresistens

Mätning av cerebrospinalvätskans utflödesresistens innebär att kroppens förmåga att absorbera överskott av cerebrospinalvätska bestäms. Undersökningen består av en lumbalpunktion och infusion av artificiell cerebrospinalvätska.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-08

Section Navigation

Additional information

Take Charge


Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden