Leva med en shunt

Många av dem som lider av NPH kan leva ett normalt liv med hjälp av en inopererad shunt. Du får gå på regelbundna återbesök på den neurokirurgiska mottagningen, som kontrollerar att shunten fungerar som den ska, att dina symtom lindras och att du klarar att leva på det sätt du vill.

NPH kräver långvarig eftervård. Det är viktigt att gå på regelbundna kontroller på mottagningen så att din läkare kan övervaka dina framsteg och följa upp förändringar som kan tyda på att shunten inte fungerar som den ska.

Löpande medicinsk vård

Du måste gå på kontroller enligt det schema du får av behandlaren. Sjukgymnastik och arbetsterapi kan också påskynda din återhämtning och förbättra din hälsa.

Resultat av shuntbehandling

Symtomen på NPH, till exempel gångrubbningar, urininkontinens och lindrig demens, kan förbättras snabbt, men det kan också ta veckor eller månader innan du märker någon skillnad.

En del patienter upplever en dramatisk förbättring, för andra är förändringen bara måttlig och vissa märker ingen förbättring över huvud taget. Det symtom som är svårast att påverka är kognitiv nedsättning.

Behandlingsresultaten varierar, och neurokirurgerna är inte eniga om vilka faktorer som ger ett lyckat resultat. Om shunten har avsedd effekt kommer förbättringen vanligen inom de första veckorna efter operationen. Men det kan hända att effekten av behandlingen dröjer längre.

Känslomässigt stöd

De fysiska symtomen vid NPH är bara en aspekt av tillståndet. Man måste också ta hänsyn till de känslomässiga faktorer som påverkar dig själv och din familj. Om du berättar för dina läkare hur du känner blir det lättare för dem att ge dig rätt råd.

Många vänder sig till släktingar och vänner för att få hjälp att hantera sina känslor. Andra kan behöva professionell hjälp. Sjukvården är mån om alla aspekter av individens välbefinnande. Därför är målet alltid att välja det som är bäst för individen och hans eller hennes familj.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-10

Section Navigation

Additional information

Take Charge


Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden