Om shuntar

Shuntar består vanligtvis av två katetrar och en ventil som omdirigerar överflödig vätska från hjärnan till en annan del av kroppen. En implanterad shunt kan hjälpa till att lindra symtomen vid normaltryckshydrocefalus. Själva ingreppet tar oftast mindre än en timme.

Vad är en shunt?

En shunt består vanligtvis av två katetrar och en enkelriktad ventil. Med hjälp av en shunt kan överflödig cerebrospinalvätska rinna ut till ett annat område av kroppen.
Mer

Våra shuntar

Det finns inget botemedel för normaltryckshydrocefalus, men det finns en behandling som består av att implantera en shunt för att dränera överflödig vätska från hjärnan.
Mer: Strata ventil
Mer: Delta ventil
Mer: CSF-flödeskontrollventil
Mer: LP shunt

Nytta och risker

Med hjälp av en implanterad shunt kan personer med normaltryckshydrocefalus återgå till ett mer normalt liv. Liksom alla kirurgiska ingrepp emellertid innebär ingreppet vissa risker.
Mer

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-10

Section Navigation

Additional information

Take Charge


Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden