Vad är en shunt?

Ett shuntsystem består vanligtvis av två katetrar (siliconslangar) och en enkelriktad ventil. Vanligtvis placeras den ena katetern i hjärnans ventrikel (den proximala katetern) och den andra i bukhålan eller i hjärtats högra förmak (den distala katetern). Bägge katetrarna fästs sedan vid en enkelriktad ventil som är till för att reglera mängden, riktningen och trycket på hjärnvätskan som leds ut ur ventriklarna.

Ventilerna till shuntsystemet kan se ut på lite olika sätt. Det finns ventiler där trycket är förinställt och ventiler med inbyggt skydd för överdränage. Dessutom finns det ventiler som kan justeras till olika trycknivåer efter operationen, via en magnet utanpå huden.

En del shuntsystem innehåller också en behållare. Med hjälp av denna behållare kan man testa shuntsystemet. Man kan också ta prover på hjärnvätska med hjälp av en sådan behållare.

Valet av shuntsystemets sammansättning baseras givetvis på vilken typ av hydrocephalus patienten har, tillsammans med kirurgens utvärdering om vad som är bäst för patienten.

Fasta och justerbara flödeskontollventiler

Det finns olika typer av shunt-ventiler. De två vanligaste är:

  • Fasta ventiler – Dessa reglerar flödet av cerebrospinalvätskan baserat på en förutbestämd inställning av ventilens tryck.
Fixed pressure valves with siphon control devices

Fast ventil

  • Reglerbara ventiler – Dessa ventiler justeras icke-invasivt, genom ett magnetisk verktyg, för att ändra trycket efter operationen.
Adjustable pressure valves with siphon control devices

Justerbar ventil

Båda dessa typer av ventiler kan inkludera över-dräneringsskydd i form av en hävertanordning. Syftet med denna enhet är att minimera överdränering på grund av tyngdkraften när en person är i upprätt läge.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-08

Section Navigation

Additional information

Take Charge


Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden