Nytta och risker med shuntar

Oftast leder implantation av en shunt till att patienter med NPH kan återgå till ett mer normalt liv. Implantationen medför dock i likhet med alla kirurgiska ingrepp vissa risker. Det finns i dagsläget inget botemedel för hydrocefalus, men en shunt av den typ som Medtronic erbjuder kan lindra en del av symtomen.

Nytta

En shunt leder cerebrospinalvätskan från nervsystemet till en annan del av kroppen, så att de vidgade hjärnventriklarna kan återgå till en mer normal storlek och symtomen på normaltryckshydrocefalus lindras. Lindring av gångrubbningarna är vanligast, medan förbättringen av demenssymtomen ofta är mindre påtaglig.

Det kirurgiska ingreppet för att sätta in en shunt tar vanligen mindre än en timme. En shunt är avsedd att

  • reglera mängden, flödesriktningen och trycket för cerebrospinalvätskan i hjärnventriklarna, och
  • göra det lätt för sjukvårdspersonalen att ta prover på cerebrospinalvätskan (från en ventrikulär reservoar).

Risker

Till skillnad från de flesta kirurgiska ingrepp, där riskerna är störst under själva operationen, uppträder de flesta problemen i samband med implantation av en shunt i ett senare skede. De vanligaste komplikationerna vid implantation av en shunt för behandling av NPH är infektion och subduralhematom på grund av ett alltför kraftigt dränage av cerebrospinalvätska.

Infektion

Alla kirurgiska ingrepp medför risk för infektion, särskilt när ett främmande föremål som en shunt opereras in i kroppen. En infektion som lämnas obehandlad kan leda till att operationssåret går upp eller till systemisk infektion (infektion i hela kroppen) med frossa och hög feber.

Vid infektion måste shunten normalt tas bort. I vissa fall går det att använda intensivbehandling med antibiotika för att få bukt med infektionen utan att shunten tas bort.
Symtom på infektion är bland annat ökad rodnad eller svullnad vid operationssåret eller längs shuntens sträckning.

Subduralhematom (blodkoagel)

Ett shuntrelaterat hematom kan bildas på grund av ett fall, även om inga yttre skador syns. Symtomen på subduralhematom varierar, men bland annat följande symtom kan uppträda:

  • Huvudvärk
  • Pares
  • Koma

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-08

Section Navigation

Additional information

Take Charge


Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden