Behandling vid öroninfektioner

Vid kroniska öroninfektioner kan den fysiska strukturen hos barnets öron, näsa och hals vara problemet. I dessa fall kan det hända att läkaren rekommenderar någon av två säkra, effektiva och väl beprövade förfaranden: ventilationsrör i örat eller borttagning av adenoiderna, körtelvävnad i övre delen av svalget, bakom näsan.

De flesta öroninfektioner läker av sig själva inom några dagar. Därför rekommenderar experterna att läkare ska vänta två till tre dagar innan de skriver ut antibiotika vid vissa fall av akut öroninfektion. 1 Beroende på barnets tillstånd kan din läkare rekommendera medicinsk eller kirurgisk behandling. Öroninfektioner är den vanligaste orsaken till hörselnedsättning hos barn. Hörselned-sättningen kan störa inlärning och språkutveckling. Dessutom kan den bli permanent. Med nya och effektivare behandlingsmetoder kan Medtronic hjälpa patienter med öroninfektion att återhämta sig snabbare.

Medicinska behandlingar

Om infektionen orsakas av bakterier kan din läkare skriva ut antibiotika (antibakteriella läkemedel). Om infektionen orsakas av ett virus hjälper det inte med antibiotika. Att använda antibiotika i onödan är skadligt och ger upphov till bakterier som orsakar svårbehandlade infektioner. 2

Din läkare kan skriva ut smärtlindrande läkemedel för att minska besvären från öroninfektionen för dig själv eller ditt barn medan virusinfektionen läker ut.

Kirurgiska behandlingar

Om öroninfektionen återkommer gång på gång eller är långvarig kan det hända att läkaren föreslår ett kirurgiskt ingrepp.

Kirurgiska behandlingar är bland annat att sätta in ett ventilationsrör i trumhinnan för att vätskan ska rinna ut eller att svullna eller inflammerade adenoider tas bort (adenoidektomi).

Referenser

  1. Diagnosis and management of acute otitis media. American Academy of Paediatrics Subcommittee on Management of Acute Otitis Media. Paediatrics 2004;113(5):1451-65.
  2. Centres for Disease Control. Get Smart: Know When Antibiotics Work. Frequently Asked Questions. Available at www.cdc.gov. Accessed April 2, 2008.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-11

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden