Om öroninfektioner

Alla föräldrar vet hur hjälplös man känner sig när man ska försöka trösta ett barn med öroninfektion (mediaotit). Många öroninfektioner läker av sig själva, men vissa gör det inte. Och vissa barn får sådana jämt och ständigt. Medtronic satsar på att hjälpa de barnen att få en säker och effektiv behandling.

Definition

Vid en typisk öroninfektion blir mellanörat (innanför trumhinnan) inflammerat och vätskefyllt. En sådan infektion kallas mediaotit.

De flesta kortvariga eller akuta öroninfektioner läker av sig själva. Om barnet drabbas upprepade gånger talar man om återkommande öroninfektioner. Återkommande öroninfektioner kan leda till att vätska ansamlas i mellanörat och blir kvar där. När detta händer talar man om en kronisk eller långvarig öroninfektion.

Orsaker

En öroninfektion orsakas oftast av bakterier eller virus som kommer in i kroppen genom näsan och munnen. Smittan sprids lättare på platser där många barn samlas (till exempel daghem). Luftvägsinfektioner, allergier och luftföroreningar (som passiv rökning) kan också ge upphov till öroninfektioner.

Symtom

Spädbarn och småbarn som får öroninfektion börjar ofta dra eller klia sig i örat. Samtidigt blir hörseln sämre, det rinner från örat och barnet får feber, blir kinkigt och kräks.

Hos äldre barn och vuxna inkluderar symtomen ont i örat, sämre hörsel, en känsla av lock för eller tryck i örat, feber, vätska som rinner från örat, yrsel och balansproblem samt illamående och kräkning.

Även symtom utan smärta eller feber kan innebära att det finns vätska i örat och bör utredas.

Riskfaktorer

Spädbarn och småbarn löper större risk att drabbas av öroninfektioner eftersom deras öron- och halsanatomi inte är färdigutvecklad. Risken ökar om de går på dagis tillsammans med många andra barn.

Diagnos

Läkaren gör en noggrann undersökning, tar reda på tidigare symtom och gör några enkla tester. Läkaren vill ta reda på hur fritt trumhinnan kan röra sig, hur väl örontrumpeten fungerar, om det finns vätska i mellanörat och om hörseln är nedsatt.

Om ett spädbarn är kinkigt och gnuggar sig på örat behöver det inte ha någon infektion eller något allvarligt öronproblem. En fullständig undersökning och symtomhistorik kan hjälpa läkaren att ställa rätt diagnos och eventuellt undvika onödig antibiotikabehandling.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-11

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden