Livet efter ingreppet

Ventilationsrören bör minska risken för nya öroninfektioner, och barnet ska inte känna av rören alls. Efter en servoreglerad adenoidektomi kan det hända att barnet har lite halsont som går över under läkningen. Dessutom minskar risken för nya öroninfektioner.

Efter ingreppet

Ventilationsrör – Efter ingreppet hålls ditt barn under observation i några timmar för att man ska se att inga komplikationer uppstår. Öronläkaren ger dig information om i vilka situationer ni omedelbart ska söka läkare och om återbesökstider. Det kan också hända att du får ett recept på örondroppar med antibiotika.

Servoreglerad adenoidektomi – Efter ingreppet hålls ditt barn under observation i några timmar för att man ska se att inga komplikationer uppstår. Öronläkaren ger dig information om i vilka situationer ni omedelbart ska söka läkare och om återbesökstider. Efter ingreppet kommer barnet att ha lite ont i halsen. Detta är normalt och går över gradvis i takt med att operationsstället läks.

Servoreglerad adenoidektomi är en säker metod som normalt ger mycket få komplikationer, men om blödning uppstår hos ett litet barn kan det vara allvarligt. Småbarn lägger inte märke till om de blöder och beklagar sig inte. Barnet hålls under observation i några timmar efter ingreppet för att man ska vara säker på att operationsstället inte börjar blöda på nytt.

Dagligt liv

Ventilationsrör – Rören ger inga särskilda svårigheter eller problem i det dagliga livet. Men det är några saker du ska tänka på: ibland stöts rören bort från trumhinnan i förtid. Om det händer kan vätska ansamlas i örat igen, och därför måste ingreppet i så fall göras om. Rör som sitter kvar för länge kan behöva tas bort.

För att förhindra att bakterier kommer in i örat genom röret rekommenderar många läkare att barnet ska använda öronproppar vid bad och simning för att hålla öronen torra. Detta är särskilt viktig vid utomhusbad i naturliga vattendrag. Din läkare ger dig råd om bästa sättet att skydda barnets öron efter ingreppet.

Servoreglerad adenoidektomi – Efter en servoreglerad adenoidektomi bör risken minska för att ditt barn ska få nya öroninfektioner. Om du har frågor eller funderingar – kontakta alltid din läkare.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-11

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden