Att få ventilationsrör eller
genomgå servoreglerad adenoidektomi

Insättning av ventilationsrör är ett mycket säkert och helt okomplicerat ingrepp som normalt varken medför smärta eller hörselnedsättning. Även servoreglerad adenoidektomi är en säker teknik som kan minska sannolikheten för fler öroninfektioner jämfört med andra metoder1. Båda ingreppen tar ungefär en kvart och de flesta barn kan åka hem samma dag.

Inserting ear ventilation tubes is very safe and simple, and generally causes no pain or hearing loss. Power-assisted adenoidectomy is safe too, and may reduce the likelihood of another ear infection compared to other methods.1 Each procedure takes about 15 minutes and most children go home the same day.

Om det fortfarande finns kvar vätska bakom trumhinnan efter en antibiotikakur eller om barnet får återkommande öroninfektioner kan barnläkaren rekommendera att ventilationsrör sätts in.

Om öroninfektionerna har samband med svullna eller infekterade adenoider kan läkaren rekommendera att adenoiderna tas bort genom servoreglerad adenoidektomi.

Vilken behandling är bäst för ditt barn?

Vad som är bäst för ditt barn beror på flera faktorer som du bör diskutera med barnläkaren och en öronläkare.
Mer: ventilationsrör
Mer: servoreglerad adenoidektomi

Ingreppet: vad kan man förvänta sig?

Vi har svar på några av de vanligaste frågorna om ventilationsrör och servoreglerad adenoidektomi.
Mer: ventilationsrör
Mer: servoreglerad adenoidektomi

Referens

  1. April M, Ward R, Bent J. Power-Assisted Adenoidectomy in the Treatment of Chronic Otitis Media with Effusion. Poster Presentation at American Society of Paediatric Otolaryngology, May 4, 2003, Nashville, TN.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-07

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden