Vad kan man förvänta sig vid servoreglerad adenoidektomi?

En servoreglerad adenoidektomi görs polikliniskt (dagoperation), vilket innebär att barnet normalt får åka hem samma dag som ingreppet görs.

Före ingreppet

Före ingreppet får du träffa vårdteamet och får tillfälle att ställa frågor. Narkosläkaren tar en sjukdomshistorik för barnet och undersöker barnet innan anestesiplanen fastställs. Läkaren beskriver planen för dig och du får möjlighet att ställa frågor.

Under ingreppet

Ingreppet görs under narkos och tar ungefär en kvart. De flesta kirurgiska ingrepp medför viss blödning och servoreglerad adenoidektomi är inget undantag. Operatören lägger på en gasbinda med tryck tills blödningen slutar.

Efter ingreppet

Om patienten är ett barn hålls barnet sövt tills blödningen efter ingreppet har upphört helt. När blödningen har upphört är ingreppet klart. Personalen på uppvakningsavdelningen övervakar barnet i 2-4 timmar efter ingreppet för att se att inga komplikationer uppstår. Om allt fungerar som det ska kan ni i normala fall lämna sjukhuset samma dag.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-07

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden